Om centret

Vid Centrum för tvåspråkighetsforskning forskar och undervisar vi i tvåspråkighet. Forskningen inriktar sig på flerspråkighet och samhälle, den tvåspråkiga individen och svenska som andraspråk. Vi ger utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Centrum för tvåspråkighetsforskning är en del av Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) vid Stockholms universitet. Vi är alla en del av Humanistiska fakulteten.

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Humanistiska fakulteten

 

Om tvåspråkighetsforskning

Tvåspråkighet (även flerspråkighet) betecknar fenomenet att fler än ett språk behärskas av individen eller används i samhället. Tvåspråkighetsforskning är det tvärvetenskapliga studiet av detta fenomen i all dess komplexitet.

Det kan handla om att studera hjärnans signaler hos tvåspråkiga människor eller de svårigheter som inlärare av ett andra- eller främmandespråk möter. Det kan också handla om att kritiskt analysera de språkideologier som underbygger statens policyer eller den dynamik som utspelar sig i skolan, arbetslivet eller andra sammanhang där flera språk möts.

Läs mer om tvåspråkighetsforskning i Stockholms universitets forskningskatalog

Forskningsområdet tvåspråkighet är indelat i följande forskningsämnen:

Den tvåspråkiga individen

Flerspråkighet och samhälle

Svenska som andraspråk

 

Utbildning

Personer (ser bara händerna) sitter runt ett bord med böcker, block, laptop, mobiler, vatenflaska
Foto: Niklas Björling

Vi ger utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Du hittar all information på Institutionen för svenska och flerspråkighets huvudsajt:

Utbildning

Våra utbildningar > Tvåspråkighet, grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på forskarnivå

Fortbildning och uppdragsutbildning

 

Högre seminariet

Glasdiamanter i olika färger. Foto: Jiri Vaclavek, MostPhotos
Foto: Jiri Vaclavek, MostPhotos

På högre seminariet presenteras aktuell forskning av centrets doktorander och forskare samt inbjudna föreläsare. Seminariet är öppet för alla intresserade.

Högre seminariet i tvåspråkighetsforskning

Kalender hela Centrum för tvåspråkighetsforskning

Samtliga högre seminarier och kollokvier vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Kalender hela Institutionen för svenska och flerspråkighet

 

Konferenser, symposier och workshoppar

En kvinna som sitter ned vänder sig om och pratar med en annan sittande kvinna bland folk på konfere
Foto: Syda Productions, MostPhotos

Kalender Centrum för tvåspråkighetsforskning

Kalender hela Institutionen för svenska och flerspråkighet

 

 

 

Konferensen The 12th Nordic Conference on Bilingualism är uppskjuten tills vidare.

(på engelska) The 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12)

2022

Svensk-ukrainsk workshop: CfP. Att bedriva forskning i turbulenta miljöer (14–16/6)

Se vår engelska sajt: Conducting research in turbulent contexts: a Swedish-Ukrainian workshop 14–16/6

Nya framsteg inom två- och flerspråkighetsforskningen. Symposium (17/6)

Se vår engelska sajt: Recent Developments in Bilingualism and Multilingualism Research. A one-day symposium

2016

Workshop: MULTICOM (20–22 jan.)

2013

Konferens: Nordand 11 (13–15 juni)

 

Publikationer

Böcker trängs i laptopskärm. Foto: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos
Foto: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

Publikationer, Institutionen för svenska och flerspråkighet

Centrets samtliga publikationer i publikationsdatabasen DiVA

 

 

 

 

Samarbeten

En grupp människor står och sitter runt ett bord och pratar på en arbetsplats.
Foto: Yuri Arcurs. MostPhotos

Fortbildning och uppdragsutbildning (visas på institutionens huvudsajt Svefler)

 

 

 

Skolverket

Artiklar på Skolverket.se, se Institutionen för svenska och flerspråkighets sajt:

Artiklar på Skolverket.se

 

Organisation

Organisationsschema

Centrum för tvåspråkighetsforskning är en del av Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler).

Organisation Svefler

 

Centrum för tvåspråkighetsforskning (Centret) är ett centrum vid Stockholms universitet och har därför en egen styrelse. Centret är även representerat i Institutionen för svenska och flerspråkighets (Svefler) institutionsstyrelse.

Styrelsen Centret

Institutionsstyrelsen Svefler

Föreståndaren är medlem i Institutionen för svenska och flerspråkighets (Svefler) ledningsgrupp.

Ledningsgruppen Svefler

Se Institutionen för svenska och flerspråkighets huvudsajt:

Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV)

Se Institutionen för svenska och flerspråkighets huvudsajt:

Miljöarbete

 

Flerspråkighetslaboratoriet

Person sitter i ljudbåset med dator, mikrofon och hörlurar.
José Alemán Bañón, föreståndare för Flerspråkighetslaboratoriet. Foto: Pia Nordin

Flerspråkighetslaboratoriet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet erbjuder möjligheter till experimentell språkvetenskaplig forskning med bland annat EEG/ERP, Eye Tracking och beteendeexperiment.

Flerspråkighetslaboratoriet

 

 

 

Historik

Historik Centrum för tvåspråkighetsforskning

 

Priser och utmärkelser

Illustration med stort träd, Aula Magna, människor som går, böcker och ett par händer. Av SaraMara
Årets lärare, Stockholms universitet. Illustration: SaraMara

Följande priser och utmärkelser har tilldelats medarbetare vid Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Se även Priser och utmärkelser, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

 

 

 

Erik Wellanders språkvårdspris delas ut av Stiftelsen Erik Wellanders fond, som har till uppgift att främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område.

Stiftelsen och priset är uppkallat efter den kanske främsta svenska språkvårdaren vid 1900-talets mitt, Erik Wellander, professor i tyska.

Om Erik Wellanders pris

Om Erik Wellander

Priset delas årligen ut på Språkrådets konferens Språkrådsdagen:

Språkrådsdagen

2022

Natalia Ganuza (Uppsala universitet)

Hon skrev sin doktorsavhandling vid Centrum för tvåspråkighetsforskning 2008.

Natalia Ganuza får Wellanderpriset (artikel i Språktidningen 05/2022)

”Hon har i en rad forskningsprojekt givit viktiga bidrag till förståelsen av Sverige som ett mångspråkigt och multikulturellt samhälle genom att studera bland annat modersmålsundervisning, språkliga praktiker hos ungdomar i flerspråkiga storstadsområden och samtida svensk skönlitteratur som grund för att synliggöra och diskutera dominerande ideologier om språk och deras talare genom de skildringar som ges av flerspråkiga och av migrationsrelaterade erfarenheter.”

2019

Linus Salö
Centrum för tvåspråkighetsforskning

För att han empiriskt har ökat kunskapen om och teoretiskt fördjupat förståelsen av svenskans bruk i vetenskapliga och akademiska sammanhang.

2018

Lena Ekberg
Centrum för tvåspråkighetsforskning

För betydelsefullt och mångsidigt vetenskapligt arbete om ords betydelseförskjutningar och om svenskan i flerspråkiga sammanhang.

2002

Kenneth Hyltenstam
Centrum för tvåspråkighetsforskning

Svenska Akademiens Margit Påhlsons pris. Priset kommer från en donation som överlämnades till Akademien 1981 och ges till personer som genom sin verksamhet har gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket.

Om Svenska Akademiens priser

2015

Kenneth Hyltenstam
Centrum för tvåspråkighetsforskning

Varje år delar Stockholms universitet ut det pedagogiska priset Årets lärare till en till fem riktigt pedagogiskt skickliga lärare. Det är studenter och personal som nominerar engagerade lärare och kollegor som gör framstående pedagogiska insatser. Priset går till lärare som uppfyller kriteriet att hen främjar studenternas lärande genom framstående pedagogiska insatser, erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning och erkänd undervisningsskicklighet.

Om Årets lärare

Vid Centrum för tvåspråkighetsforskning har följande lärare fått priset Årets lärare:

2014

Maria Wingstedt

För sitt engagerande, inkluderande pedagogiska förhållningssätt där en påtaglig lyhördhet för studenters individuella behov av stöd och utmaningar skapar ett pedagogiskt klimat som möjliggör både bredd och djup i studenters ämnesteoretiska förståelse.

 

Kontakt

Kontakt Centrum för tvåspråkighetsforskning

Kontakt Institutionen för svenska och flerspråkighet

Föreståndare Centrum för tvåspråkighetsforskning
Ställföreträdande föreståndare
På denna sida