Stockholms universitet

Tvåspråkighet (även flerspråkighet) betecknar fenomenet att fler än ett språk behärskas av individen eller används i samhället. Tvåspråkighetsforskning är det tvärvetenskapliga studiet av detta fenomen i all dess komplexitet.

Det kan handla om att studera hjärnans signaler hos tvåspråkiga människor eller de svårigheter som inlärare av ett andra- eller främmandespråk möter. Det kan också handla om att kritiskt analysera de språkideologier som underbygger statens policyer eller den dynamik som utspelar sig i skolan, arbetslivet eller andra sammanhang där flera språk möts.

Omslag böcker
På denna sida

Den tvåspråkiga individen

Studenter med EEG-mössor. Foto: Jens Olof Lasthein

Flerspråkighet och samhälle

Karta Sverige med människor mångkulturell.

Svenska som andraspråk

Barn läser böcker i ett bibliotek. Foto: LightField. MostPhotos