Stockholms universitet

Inom forskningen om flerspråkighet och samhälle studeras två- och flerspråkighet som ett socialt fenomen, såväl i det mångspråkiga Sverige som på andra platser i världen. Centrala är även frågor om globalisering och transnationell flerspråkighet.

En gemensam nämnare är att frågor om två- och flerspråkighet sätts i ett politiskt, socialt och kulturellt sammanhang. Inriktningen hämtar näring i sociolingvistikens intresse för språkets variation och förändring, men tillämpar detta på frågor som inbegriper fler än ett språk. Inom sociolingvistiskt inriktad två- och flerspråkighetsforskning kan angreppssätten bland annat vara etnografiska, historiska, sociologiska, variationslingvistiska, eller diskurs- eller samtalsanalytiska.

Frågor om makt, språkideologi och språkpolitik intar ofta en central position, vare sig det handlar om villkoren för språkliga minoriteters utbildning, arbetslivets flerspråkiga praktiker eller de ordningar som formar språkliga eller semiotiska landskap. En vanlig utgångspunkt är att språk på en och samma gång reflekterar och formar samhället.

Relaterat forskningsämne

Tvåspråkighet
Karta Sverige med människor mångkulturell.
På denna sida

Forskare

Kenneth Hyltenstam

Professor emeritus

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Kenneth Hyltenstam. Foto: Pia Nordin

Caroline Kerfoot

Professor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Caroline Kerfoot

Maria Rydell

Docent, Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Maria Rydell

Linus Salö

Professor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Linus Salö

Klara Skogmyr Marian

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Profile pic. Dec. 2021

Christopher Stroud

Professor

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Natalia Volvach

Postdoc och lektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
volvach

Forskargrupp

Forskningsprojekt

Nyheter

Verksamhet kopplad till ämnet

Forskning bedrivs vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler).

Institutionen för svenska och flerspråkighet