Ny antologi om universitetens betydelsefullhet: Making Universities Matter

Boken "Making Universities Matter. Collaboration, Engagement, Impact" handlar om hur den kunskap som skapas vid universiteten blir betydelsefull genom processer av samverkan, engagemang och genomslag.

Redaktörer är Linus Salö, professor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Pauline Mattsson, universitetslektor vid Lunds universitet, och Eugenia Perez Vico, universitetslektor vid Högskolan i Halmstad.

Författare från en handfull svenska lärosäten medverkar med egna eller samförfattade kapitel. Bland andra medverkar Linnea Hanell, forskare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Finansiär: Vinnova.

Making Universities Matter är utgiven på förlaget Springer. Alla kapitel är publicerade med öppen tillgång och kan läsas här:

Making Universities Matter

Linus Salö

Linnea Hanell