Kontakt

Vi är ca 20 forskare, doktorander och lärare som arbetar på Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Vid institutionen finns ca 20 administratörer. Kontakta oss gärna!

 

Föreståndare

Föreståndare Centrum för tvåspråkighetsforskning
Ställföreträdande föreståndare
 

Styrelse och ledning

 

Administration och ekonomi

Se Institutionen för svenska och flerspråkighets huvudsajt:

Administration och ekonomi

 

Administration utbildning

Se även Institutionen för svenska och flerspråkighets samtliga studievägledare, utbildningsadministratörer och studierektorer:

Utbildning > Kontakt

Studievägledning och -administration: Tvåspråkighet
Administrativ studierektor – Tvåspråkighet
Studierektor – Tvåspråkighet (GN, AN)
Studierektor – Ämneslärarprogrammet svenska som andraspråk
Studierektor utbildning på forskarnivå – Tvåspråkighet
Administration utbildning på forskarnivå för antagna doktorander
 

Adress, telefon, e-post, org.nr

Besöksadress

Universitetsvägen 10 D
Hus D, plan 4 (och 3), Södra huset
Frescati, Stockholm

För övriga adressuppgifter (post, fakturor), se Institutionen för svenska och flerspråkighets huvudsajt:

Adress, telefon, e-post, org.nr

 

Bibliotek, bokförsäljning, skriftutbyte

Bibliotek, skriftutbyte
Bokförsäljning
 

Hitta till oss, öppettider

Se Institutionen för svenska och flerspråkighets huvudsajt:

Hitta till oss

Öppettider

 

Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV)

Se Institutionen för svenska och flerspråkighets huvudsajt:

Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV)

 

Medarbetare

Medarbetare vid Centrum för tvåspråkighetsforskning (Centret). Om du vet namn eller titel på personen du söker, kan du söka inom webbsidan med hjälp av kortkommando Ctrl+F (Windows, Linux och Chrome OS) eller ⌘+F (Mac).

För samtliga medarbetare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler):

Medarbetare Svefler

 

Forskare i tvåspråkighet

Här hittar du alla våra forskare i tvåspråkighet vid Centrum för tvåspråkighetsforskning. För indelning utifrån forskningsämne, se rubriken Forskare/doktorander i tvåspråkighet (ämnesvis), nedan.

 

Forskare/doktorander i tvåspråkighet (ämnesvis)

Våra forskare (inklusive doktorander) inom forskningsområdet Tvåspråkighets hittar du i Stockholms universitets forskningskatalog under respektive forskningsämne

Den tvåspråkiga individen

Flerspråkighet och samhälle

Svenska som andraspråk

Om du vet namnet på en forskare du söker, kan du antingen söka på webbplatsen eller gå till listan med institutionens samtliga medarbetare:

Om oss > Medarbetare

 

Doktorander i tvåspråkighet

 

Press, kommunikation och webb

Föreståndare Centrum för tvåspråkighetsforskning
Ställföreträdande föreståndare
Kommunikatör och webbredaktör
På denna sida