Kontakt

Vi är nära 170 personer som arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet: forskare, doktorander, lärare/timlärare och administratörer. Kontakta oss gärna!

 

Prefekt

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
 

Institutionsstyrelse och ledningsgrupp

Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelsen

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen

 

Administration och ekonomi

För studievägledare, utbildningsadministratörer och studierektorer, se nästa rubrik Administration utbildning.

Administrativ chef
Administratör med inriktning mot faktura- och lönehandläggning
Arkivansvarig
Controller
Diarieansvarig
Ekonom
IT-koordinator, telefoni
Inköpskoordinatorer
Personalhandläggare, Sukat-ansvarig
Personal- och lönehandläggare
Serviceärenden, posthantering
 

Adress, telefon, e-post, org.nr

Observera att vi har tre olika adresser – besöksadress, postadress respektive faktureringsadress:

Besöksadress

Universitetsvägen 10 D
Hus D, plan 3–6, Södra huset
Frescati, Stockholm

Hitta till oss

Postadress

Institutionen för svenska och flerspråkighet
[Eventuell mottagare: funktion och/eller namn]
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
(Från utlandet: SE-106 91 Stockholm)

E-faktureringsadress

Riktlinjer och tillvägagångssätt för e-faktura hittar du på universitetets centrala webbplats:

Information till dig som är leverantör

E-faktura

Organisationsnummer: Stockholms universitet 202100-3062

Följande måste stå på fakturan:

 • Beställarens namn/referensperson (men inte i adressfönstret).
 • E-faktureringsadress:

  Stockholms universitet
  Ref.nr: 154 000 [OBS! Se nedan!]
  C8201
  190 87 Rosersberg

Referensnummer

Om du vet att det gäller någon av våra enheter, får du gärna skriva deras siffror. Om du inte vet, så kan du skriva 154 000 (eller fråga ekonomerna, se rubrik Administration och ekonomi, längst upp på den här sidan). Skriv bara siffrorna, inte enhetsnamn.

 • Svenska/nordiska språk: 154 100
 • Centrum för tvåspråkighetsforskning: 154 200
 • Tolk- och översättarinstitutet: 154 300
 • Svenska som främmande språk: 154 400

Telefon

08-16 20 00 (växel)

Medarbetare

E-post

Medarbetare

 

Bibliotek, bokförsäljning, skriftutbyte

Bibliotek, skriftutbyte
Bokförsäljning
 

Forskare och doktorander

 

Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV)

Se Institutionen för svenska och huvudsajt:

Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV)

 

Medarbetare

Samtliga medarbetare vid institutionen. Om du vet namn eller titel på personen du söker, kan du på en dator söka inom webbsidan med hjälp av kortkommando Ctrl+F (Windows, Linux och Chrome OS) eller ⌘+F (Mac).

Medarbetare endast vid Centrum för tvåspråkighetsforskning

Medarbetare endast vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)

 

Press, kommunikation och webb

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Kommunikatör och webbredaktör
På denna sida