Projekt till Linus Salö om humanistisk kunskap inför framtiden

Linus Salö har tilldelats ett forskningsanslag från Riksbankens Jubileumsfond för projektet "Humaniora under omställning: Humanistisk kunskap inför framtiden", med en budget på 6 168 659 kr. Projektet ska kartlägga det humanistiska forskningslandskapet i Sverige, med mål att finna sätt att bättre tillvarata forskningsområdes potential i framtiden.

Floddelta, Humboldt Bay, Kalifornien. Foto: U.S. Fish and Wildlife Service. (Wikipedia Public Domain)

Arbetet med projektet startar hösten 2024 och genomförs inledningsvis tillsammans med Mats Benner vid Lunds universitet.