Natalia Volvach får stipendum för projektet Ukrainska röster i Sverige (2024–2025)

Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse för filosofie doktorer har beslutat att tilldela Natalia Volvach vid Stockholms universitet ett tvåårigt forskningsstipendium för filosofie doktorer 2024–2025: Ukrainska röster i Sverige/Ukrainian Voices in Sweden. "Countering Voicelessness: Lived experiences of language among war refugees from Ukraine in Sweden"

Natalia Volvach
Natalia Volvach. Foto: privat

Stiftelsen ger stipendier till kvinnor som forskar vid Stockholms universitets humanistiska respektive samhällsvetenskapliga fakultet.

Projektet Ukrainska röster i Sverige

Om projektet på engelska: Ukrainian Voices in Sweden

Stipendiater (ahlstromska.se)

Natalia Volvach