Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sociala relationer i förskolan: Förskollärare

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan inom Förskollärarprogrammet, 210 hp, termin 5.

Kursen behandlar förskolan som en arena för social interaktion. Kursen uppmärksammar olika typer av relationer som aktualiseras i arbetet i förskolan: barns relationer till varandra samt relationer mellan pedagoger, barn och barnens föräldrar. Kursen behandlar vidare föreställningar om normalitet och avvikelser, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Särskild vikt läggs vid kommunikationens betydelse för utveckling och lärande och hur problem kan identifieras och hanteras i ett tidigt skede, samt ledarskapets betydelse för dessa processer. Under kursen behandlas också barnperspektiv, barns delaktighet och barns rättigheter.