Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II, Förskollärarprogrammet

 • 6 hp

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 2.

Kursen innebär att du är på en förskola och medverkar i den dagliga verksamheten. Innehållet i kursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i förskolan. En handlingsplan för VFU:n utformas i samverkan mellan kursens lärare, student och VFU-handledare på förskolan. Trepartsamtal ingår i kursen.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  HT20: vecka 47-50 (16/11 – 9/12)
  VT20: vecka 17-20 (22/4 - 19/5)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.
  Kursbeskrivning VT20 (262 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget, trepartssamtal samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet. Vid trepartssamtalet deltar student, handledare och kurslärare. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

   

  Examination

  Examinationstillfälle VT20:

  Reflektionsseminarium (VFU2), 6 hp: 19 maj

  Tillfälle för omexamination VT20:

  Reflektionsseminarium (VFU2), 6 hp: 9 juni

  Examinator

  Höstterminen 2020: Sofia Grunditz, e-post: sofia.grunditz@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema VT20

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig och examinator: Sofia Grunditz, e-post: sofia.grunditz@buv.su.se.

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Maria Lund, e-post: maria.lund@buv.su.se
   

  Studentexpeditionen
  Studie- och karriärvägledning