Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) IV, Förskollärarprogrammet

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 4.

Kursen fokuserar på förskoledidaktik och det meningsskapande som sker i mötet mellan barn, material och pedagoger. I kursen ingår att analysera olika aspekter av förskolans verksamhet i språkligt och kommunikativt hänseende samt att utifrån dessa analyser planera och iscensätta aktiviteter som kan inkludera alla barn. Olika typer av språkliga uttryck, aktiviteter och verktyg undersöks och diskuteras, exempelvis kroppsliga och verbala uttryck samt estetiska och semiotiska uttrycksformer, barnlitteratur samt digitala verktyg. Det ingår också att lyssna och samtala med barn samt att diskutera skillnader mellan olika sätt att kommunicera.

Kursen samläser med Förskollärarprogrammet inom Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV) - UB43UU

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  VT24: vecka 18-22 (2/5 - 31/5) 
  HT24: vecka 49-3 (5/12 - 19/1)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart. 

  Kursbeskrivning UB42VY VT24 (264 Kb)

  Handledarbrev VT24 (156 Kb)

  Mer information om kursen liksom kommunikation under kursens gång finner du i VFUportföljen. Kurssidan i portföljen blir tillgänglig när du har registrerats på kursen. Du loggar in med din universitetsinloggning på https://vfu.su.se

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget, trepartssamtal samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet. Vid trepartssamtalet deltar student, handledare och kurslärare. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examination

  Ordinarie examination VT24:
  •    Moment 1: senast 2024-05-03 i VFU-portföljen.
   •   Moment 2-5: senast 2024-05-29 i VFU-portföljen.
  •    Moment 6: Inlämning senast 2024-05-31 i VFU-portföljen 
  •    Muntlig examination vid reflektionsseminarium: kursens sista dag, 2024-05-31

  Tillfälle för omexamination VT24 (studenter antagna VT24)
  •    Omexamination Moment 1-5: senast 2024-06-14 i VFU-portföljen
  •    Omexamination Moment 6: senast 2024-06-17 i VFU-portföljen
  •    Omexamination muntligt reflektionsseminarium den 2024-06-17 kl. 13.00-16.00 i BUV 224.  Anmälan görs i förväg till Brian Davies, e-post brian.davies@buv.su.se

   

  Tillfälle för omexamination VT24 (studenter antagna tidigare terminer)
  •    Omexamination Moment 1-5: senast 2024-06-14 i VFU-portföljen
  •    Omexamination Moment 6: senast 2024-06-17 i VFU-portföljen
  •    Omexamination muntligt reflektionsseminarium 2024-06-17 13.00-16.00 i BUV 224.  

  Anmälan görs i förväg till Brian Davies, e-post brian.davies@buv.su.se

  Examinator

  Vårterminen 2024: Emelie Westberg Bernemyr, e-post: emelie.bernemyr@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Små ändringar kan förekomma

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.
  Kursansvarig och examinator: Emelie Westberg Bernemyr, e-post: emelie.bernemyr@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.
  Kursadministratör: Brian Davies, e-post: brian.davies@buv.su.se

  Hitta till oss:
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps
  Campusområdet, Stockholms universitet

  Studentinformation:

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen