Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) IV, Förskollärarprogrammet

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 4.

Kursen fokuserar på förskoledidaktik och det meningsskapande som sker i mötet mellan barn, material och pedagoger. I kursen ingår att analysera olika aspekter av förskolans verksamhet i språkligt och kommunikativt hänseende samt att utifrån dessa analyser planera och iscensätta aktiviteter som kan inkludera alla barn. Olika typer av språkliga uttryck, aktiviteter och verktyg undersöks och diskuteras, exempelvis kroppsliga och verbala uttryck samt estetiska och semiotiska uttrycksformer, barnlitteratur samt digitala verktyg. Det ingår också att lyssna och samtala med barn samt att diskutera skillnader mellan olika sätt att kommunicera.