Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) IV, Förskollärarprogrammet ULV

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Kursen fokuserar på förskoledidaktik och det meningsskapande som sker i mötet mellan barn, material och pedagoger. I kursen ingår att analysera olika aspekter av förskolans verksamhet i språkligt och kommunikativt hänseende samt att utifrån dessa analyser planera och iscensätta aktiviteter som kan inkludera alla barn. Olika typer av språkliga uttryck, aktiviteter och verktyg undersöks och diskuteras, exempelvis kroppsliga och verbala uttryck samt estetiska och semiotiska uttrycksformer, barnlitteratur samt digitala verktyg. Det ingår också att lyssna och samtala med barn samt att diskutera skillnader mellan olika sätt att kommunicera.

Kursen samläser med Förskollärarprogrammet - UB42VY

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  HT23: vecka 48-2 (30/11 - 12/1) 
  VT24: vecka 18-22 (2/5 - 31/5) 

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.  Kursbeskrivning UB43UU HT23 (345 Kb)

  Mer information om kursen liksom kommunikation under kursens gång finner du i VFUportföljen. Kurssidan i portföljen blir tillgänglig när du har registrerats på kursen. Du loggar in med din universitetsinloggning på https://vfu.su.se

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget, trepartssamtal samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet. Vid trepartssamtalet deltar student, handledare och kurslärare. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examination

  Ordinarie examination HT23:
  •    Skriftlig uppgift A, B & C: senast 2024-01-10 i VFU-portföljen.
  •    Skriftlig uppgift Reflektion: Inlämning senast 2023-01-12 i VFU-portföljen 
  •    Muntlig examination vid reflektionsseminarium: Kursens sista dag, 2023-01-12

  Tillfälle för omexamination HT23 (studenter antagna HT23)
  •    Omexamination VFU-portfölj: senast 9 februari 2024 i VFU-portföljen.
  •    Omexamination muntligt reflektionsseminarium den 9 februari 2024 kl. 13.00-16.00 i BUV 224.  Anmälan görs till Brian Davies, e-post brian.davies@buv.su.se

   

  Tillfälle för omexamination HT23 (studenter antagna tidigare terminer)
  •    Omexamination VFU-portfölj: 12 januari samt 9 februari 2024 i VFU-portföljen.
  •    Omexamination muntligt reflektionsseminarium den 12 januari samt 9 februari 2024 kl. 13.00-16.00 i BUV 224.  

  Anmälan görs till Brian Davies, e-post brian.davies@buv.su.se

   

  Examinator

  Höstterminen 2023: Marie Norén, e-post: marie.noren@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.
  Kursansvarig och examinator: Marie Norén, e-post: marie.noren@buv.su.se 

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.
  Kursadministratör: Brian Davies, e-post: brian.davies@buv.su.se

  Hitta till oss:
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps
  Campusområdet, Stockholms universitet

  Studentinformation:

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen