Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan

I den här kursen får du utveckla din handledarkompetens för att bättre kunna handleda förskollärarstudenter under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen som sker på förskolan.

Mentor med student som skriver på ett blädderblock. Foto: Angel Nieto/Mostphotos

Kursen vänder sig till dig som arbetar som förskollärare och vill handleda studenter som gör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom förskollärarprogrammet. I kursen kommer vi att reflektera över handledaruppdraget. Vi kommer även att lyfta områden som organisering av VFU, handledningssamtal samt formativ och summativ bedömning av studentens yrkeskunnande i relation till kursens förväntade studieresultat. Vidare behandlas olika bedömningsanvisningar och bedömningskriterier.

Så här söker du kursen:

1. Skapa ett konto på antagning.se (om du inte har ett sedan tidigare)
2. Gör din anmälan till kursen på antagning.se (obs viktigt att du söker kursen på rätt anmälningskod).
3. Kontrollera/ladda upp dina meriter på antagning.se (se behörighetskrav till kursen). Tänk på att du kan behöva styrka din anmälan med din Förskollärarexamen (lärarlegitimation är ej giltigt).

Under höstterminen 2023 erbjuds ett kurstillfälle med anmälningskod: SU-61760.
Kursgrupp 1. Kursen ges helt webbaserat.

Under höstterminen 2023 erbjuds ett kurstillfälle med anmälningskod: SU-61805.
Kursgrupp 2. Kursen ges helt webbaserat.
OBS! Kursgrupp 2 ges enbart till förskollärare anställda inom Stockholm stad.