Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan

 • 7,5 hp

I den här kursen får du utveckla din handledarkompetens för att bättre kunna handleda förskollärarstudenter under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen som sker på förskolan.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Förskola 117. mediabanken.

Läs mer på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webbsida om vad som gäller för kursen i höst.

Läs mer: Information till studenter och medarbetare om coronaviruset.

Kursen vänder sig till dig som arbetar som förskollärare och vill handleda studenter som gör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom förskollärarprogrammet. I kursen lär du dig metoder för handledningssamtal samt formativ och summativ bedömning av studentens yrkeskunnande i relation till kursens förväntade studieresultat. Vidare behandlas olika bedömningsanvisningar och bedömningskriterier.

Under våren 2021 kommer kurstillfällen ges på Campus, anmälningskod: 61367.

Under hösten 2020 kommer kursen till en början att ske genom webbaserad undervisning. Under senare delen av terminen kan det eventuellt bli lättade restriktioner vilket skulle innebära att undervisning sker i fysiska rum. Detta återstår att se, därför kommer vi att mötas via ZOOM, ett digitalt verktyg som bland annat innebär att läraren kan dela material med studenter och dela in deltagarna i mindre grupper för diskussioner. I övrigt kommer undervisningen att genomföras så nära "vanliga" seminarieupplägg som det går med litteraturläsning och diskussioner om uppdraget att handleda studenter i förskollärarutbildningen.

Under hösten 2020 kommer kurstillfällen ges på Campus, anmälningkod: 61261. Det erbjuds även kommunförlagda kurstillfällen i: Haninge, anmälningskod: SU-61332 och Sollentuna, anmälningskod: SU-61336. Kurstillfällena riktar sig till förskollärare anställda i Haninge och Sollentuna. 
 

 • Kursupplägg

  Kursen har sex lärarledda obligatoriska seminarier (ca en träff per månad). Dessa seminarier fokuserar på handledningsstrategier, organisering av VFU i relation till examensmål för förskollärarexamen, reflekterande didaktiska handledarsamtal, etiska aspekter på handledning samt formativ och summativ bedömning av professionsutveckling.

  Dessutom tillkommer mellanliggande arbete i studentarbetslag där lärplattformen Athena utgör en kommunikationskanal. Deltagarnas egen lärarpraktik, studenterfarenheter eller handledarerfarenheter samt formulering av frågeställningar rörande handledaruppdraget utgör utgångspunkt för gruppdiskussioner och gemensam bearbetning av kurslitteraturen och dess centrala begrepp. ​

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart. 

  Kursbeskrivning HT20 (185 Kb)

  Undervisning

  Kursen genomförs genom seminarier, föreläsningar, praktiska övningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig resonerande text om handledaruppdraget.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema Campus HT20

  Schema Haninge HT20

  Schema Sollentuna HT20

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, lärplattformen Mondo eller Athena samt behörighetsfrågor kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare:

  Bodil Halvars, e-post: bodil.halvars@buv.su.se

  Kursadministratör:

  Maria Lund, e-post: maria.lund@buv.su.se

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning inom fritidshemspedagogik
  Hitta till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen