Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan

I den här kursen får du utveckla din handledarkompetens för att bättre kunna handleda förskollärarstudenter under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen som sker på förskolan.

Mentor med student som skriver på ett blädderblock. Foto: Angel Nieto/Mostphotos

Kursen vänder sig till dig som arbetar som förskollärare och vill handleda studenter som gör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom förskollärarprogrammet. I kursen lär du dig metoder för handledningssamtal samt formativ och summativ bedömning av studentens yrkeskunnande i relation till kursens förväntade studieresultat. Vidare behandlas olika bedömningsanvisningar och bedömningskriterier.

Så här söker du kursen:

1. Skapa ett konto på antagning.se (om du inte har ett sedan tidigare)
2. Gör din anmälan till kursen på antagning.se (obs viktigt att du söker kursen på rätt anmälningskod).
3. Kontrollera/ladda upp dina meriter på antagning.se (se behörighetskrav till kursen). Tänk på att du kan behöva styrka din anmälan med din Förskollärarexamen (lärarlegitimation är ej giltigt).

Under hösten 2022 erbjuds ett campusförlagt tillfälle på plats på Campus på Stockholms universitet, anmälningskod: SU-61635.

Kursen kan sökas på antagning.se mellan den 15 mars - 15 april 2022.

I samarbete med Stockholms stad erbjuds även ett kommunförlagt tillfälle med start i slutet på september. Tillfället riktar sig till förskollärare anställda i Stockholms stad. Mer information om kursen kommer skickas ut specifikt till de studenter som har anmält sitt intresse. Denna kurs ges helt webbaserat.

Det kommer även att erbjudas ett tillfälle för hopslagna kommuner med start i slutet på september. Tillfället riktar sig till förskollärare anställda i dessa kommuner. Mer information om kursen kommer skickas ut specifikt till de studenter som har anmält sitt intresse. Denna kurs ges helt webbaserat.