Förskoledidaktiktiska rum

Förskoledidaktiska rum (tidigare Pedagogiska och teoretiska rum) är ett samarbete och en mötesplats där verksamma förskollärare och förskolechefer i Stockholmsregionen möter forskare, lärarutbildare och studenter vid Stockholm universitet.

En långsiktig utveckling av förskoledidaktikens innehåll

Syftet med Förskoledidaktiska rum är att långsiktigt utveckla förskoledidaktikens innehåll genom att lyfta fram och synliggöra pågående arbete kring detta i förskolan och i förskollärarutbildningen samt i förlängningen skapa gemensamma forskningsfrågor inom dessa områden. Därmed knyts de förskoledidaktiska rummen till förskollärarprogrammets valbara kurser och kursen "Självständigt arbete" i termin sju samt till avdelningen FUFF:s forskningsgrupper.

Detta samarbetsforum startades redan 1997 som ett sätt för förskollärare, forskare och lärarutbildare att mötas kring aktuella projekt och frågor runt olika ämnesområden, exempelvis det Pedgogiska och teoretiska rummet med inriktning mot språk som senare utmynnade i forskningsprojektet ”Det magiska språket” finansierat av Vetenskapsrådet.
Ansvarig för Förskoledidaktiska rum är Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF) vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV), Stockholms universitet.

Nu pågående förskoledidaktiska rum är:

Förskoledidaktiska rum med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling

Detta rum startade i sin nuvarande form höstterminen 2011, med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling, där fokus är barns utforskande och de förskoledidaktiska möjlighetsvillkoren inom dessa ämnesområden. Det är sammanlagt ca 40 personer som deltar i samarbetet.

Deltagarna är förskollärare och pedagogiskt ansvariga i Norrmalms, Kungsholmens och Skarpnäcks stadsdelar och från Haninge kommun samt lärarutbildare, forskare och studenter vid FUFF (Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning) vid BUV (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen) Stockholms universitet.

Sammankomster sker två gånger per termin. En samordningsgrupp som representerar de olika intressenterna planerar och följer upp rummets sammankomster.

Ansvariga vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen är Bodil Halvars och Johanna Unga.

Förskoledidaktiska rum - NV hållbar utveckling (2934 Kb)


Förskoledidaktiska rum för språk och neurovetenskap

Forum för att diskutera pedagogiska praktiker i förskolan i relation till ny neurovetenskaplig forskning med särskilt fokus på språk med en utvidgad betydelse.
Vad uppstår i mötet mellan förskolans praktiker och kunskap om hjärnans utveckling och förändring? Har neurovetenskaplig forskning något att lära oss och vad kan förskolans praktik ställa för nya frågor till neurovetenskapen? Vad behöver vi veta för att sluta tro på neuromyter? Vilka verktyg behöver vi för att kunna förstå och analysera betydelsen av neurovetenskapliga studier för pedagogiska praktiker? 

Detta är ett nätverk där forskning och praktik möts för att inspirera, berika och utveckla varandra. En mötesplats och form av fortbildning för pedagoger och chefer och forskare för att knyta ihop de forskningsprojekt som flera förskolor kommer att vara delaktiga i.

Träffarna innehåller inslag av föreläsningar av inbjudna gäster som  förhåller sig till exempel från verksamheten med tex. pedagogisk dokumentation som man analyserar tillsammans i diskussionsgrupper och med forskarna från universitetet.

Nätverksledare: Professor Hillevi Lenz Taguchi, universitetslektor, docent Anna Palmer och lektor, fil.dr Lena Aronsson vid Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.
Kontaktperson och samordnare av nätverket: Ann Sundman Brott, Utbildningsstrateg, Välfärd skola.
 

På denna sida