Profiles

Emelie Westberg Bernemyr. Foto: Niklas Björling.

Emelie Westberg Bernemyr

Adjunkt

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
E-post emelie.bernemyr@buv.su.se
Besöksadress Frescati Hagväg 16b
Rum 232
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Adjunkt

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Jag arbetar heltid som adjunkt inom Förskollärarprogrammet.

2009 tog jag förskollärarexamen och har arbetat flera år i barngrupp och som pedagogisk utvecklare.  År 2015 licputerade jag inom ämnet Förskoledidaktik, mitt forskningsfokus var yngre förskolebarns intra-aktiva möte med ljud med utgångspunkt i ett agentiskt realistiskt perspektiv.  Jag har under flera år arbetat med handledningsuppdrag och föreläsningsuppdrag i förskolor via Barnkompetens, Reggio Emilia Institutet, Lärarfortbildning och Bernemyr Konsult i främst Stockholmsområdet men även i andra delar av Sverige. Dessa uppdrag har främst handlat om att utmana och utveckla förskolors arbete med pedagogisk dokumentation. Inom universitetsutbildning har jag även föreläst på konferenserna NFPF,  Förskoleakademien, Sommarsymposiet och Höstsymposiet. Jag har tidigare gått sommarskola vid Malaguzzicentret i Reggio Emilia samt studerat vid Otago University på Nya Zeeland.  

Undervisning

Jag undervisar på förskollärarprogrammet i kurser om pedagogisk dokumentation, pedagogisk miljö, etik och estetik samt inom verksamhetsförlagd utbildning. Jag gör även trepartssamtal på VFU-förskolor och handleder förskollärarstudenter i självständigt arbete.

Forskning

Nyckelord

förskola, förskoledidaktik, ljud, agentisk realism, intra-aktion, performativa agenter, materiellt-diskursivt, kunskapsapparat, etik, ljud som fysikaliskt och biologiskt fenomen

Forskningsprojekt

Ljud som samarbetspartners. En intra-aktiv studie om yngre barns ljudutforskande i förskolan.

Intervju/webbfilm

Värdet i att få utforska, Pedagog Stockholm 2012

Media

Ettåringar ska lära sig matte, SVT 2012-01-20

Senast uppdaterad: 26 februari 2018

Bokmärk och dela Tipsa