Länk mellan väpnad konflikt och våld i hemmet

Det finns ett samband mellan väpnad konflikt och våld i nära relationer. Det visar en ny avhandling i sociologisk demografi från Stockholms universitet som bygger på data från Colombia. Ju mer intensiv konflikten är i närområdet, desto större är risken att kvinnor också utsätts för våld av sina partners eller före detta partners. Studien visar även att kvinnor som lever i konfliktområden i Colombia i högre grad stannar kvar i våldsamma relationer.

Colombianska soldater.
Colombianska soldater. Foto: Pixabay

Sexuellt våld mot kvinnor har utförts av alla väpnade grupper i Colombia. Det har använts med avsikt att skrämma och förnedra kvinnor och hela samhällen, skada fiender och i syfte att få värdefull information. Fredsprocessen, i vilken Sverige haft en aktiv roll, har varit unik då den fokuserat på kvinnors erfarenhet av konflikt.

– Sexuellt våld i krig är ett ämne som fått mycket uppmärksamhet på internationell nivå. Men fokus har legat på det våld som utförs av väpnade grupper som en form av krigsvapen, medan sambandet mellan våld i nära relationer och konflikt glömts bort, säger Signe Svallfors, nybliven doktor på Sociologiska institutionens demografiska avdelning på Stockholms universitet och författare till studien ”Hidden Casualties: The Links between Armed Conflict and Intimate Partner Violence in Colombia” som nyligen publicerats i tidskriften Politics & Gender. 

Signe Svallfors.
Signe Svallfors. Foto: Hampus Svallfors
 

Fredsprocesser behöver undersöka sambandet mellan konflikt och våld i nära relationer

Resultaten från artikeln visar att ju mer intensiv konflikten är i kvinnors närområde desto större risk löper de att utsättas för såväl emotionellt, fysiskt som sexuellt våld av sina partners eller före detta partners.

– En av de viktigaste policyrekommendationerna är därför att fredsprocesser också måste titta på det våld som äger rum i den privata sfären och inte bara den offentliga, menar Signe Svallfors.

Bland kvinnor som utsatts för partnervåld finns det även ett samband mellan mer exponering för konflikt och sannolikheten att vara i en relation. Det tyder enligt Svallfors på att kvinnor som drabbas av konflikt i högre utsträckning stannar kvar i våldsamma relationer. 

Även tidigare studier annat Peru och Rwanda har visat att det finns ett samband mellan väpnad konflikt och mäns våld mot kvinnor.

– Det finns däremot, vad jag vet, ingen tidigare forskning som visar att kvinnor som lever i konfliktområden och som utsatts för våld i nära relationer i högre grad stannar kvar i relationen, så det var ett ganska oväntat resultat, säger Signe Svallfors.

Signe Svallfors menar att det finns flera tänkbara förklaringar till sambandet mellan våld i krig och partnervåld:

– På samhällsnivå brukar man prata om att våld normaliseras i konflikt, att folk med tiden blir avtrubbade inför olika typer av våldsyttringar. Det kan också leda till förändring i normer kring vad som är eftersträvansvärda roller för män respektive kvinnor. Till exempel kan mansrollen bli mer militariserad om egenskaper som aggressivitet och våldsamhet idealiseras i krig.

Kvinnor kan också uppmuntras till att vara mer undergivna och passiva gentemot sina partners vilket kan vara en orsak till att de stannar kvar i sina relationer, även om de är våldsamma.

– Att kvinnor inte är lika villiga att lämna våldsamma relationer kan också bero på att kvinnor får sämre ekonomiska förutsättningar att försörja sig själva eftersom konflikt också orsakar fattigdom.

 

Så gjordes studien

Forskaren har använt data från enkätundersökningen Demographic and Health Survey från tre olika undersökningstillfällen, 2005, 2010 och 2015, där kvinnor bland annat svarat angående sina erfarenheter av våld i nära relationer. Urvalet består av omkring 70 000 kvinnor i åldrarna 13-49. Utöver detta har forskaren använt data från Uppsala Conflict Data Program som innehåller information om var och när konflikthändelser har ägt rum samt antal omkomna. Genom att kombinera dessa två källor har forskaren tagit fram en statistisk modell som mäter huruvida kvinnors exponering för väpnad konflikt i närområdet har ett samband med deras utsatthet för våld i nära relationer.

Länk till publikation: https://doi.org/10.1017/S1743923X2100043X

Läs hela avhandlingen: Signe Svallfors (2021): "Bodies and Battlefields: Sexual and Reproductive Health and Rights in the Colombian Armed Conflict"

 

Kontakt

signe.svallfors@sociology.su.se