Epikurism och stoicism i kvinnors litterära produktion i 15- och 1600-talets Europa

Carin Franzén, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, har organiserat panelen "Epicureanism and Stoicism in Women’s Literary Production in 16th and 17th Century Europe", i Sixteenth Century Society & Conference (SCSC) 2021. Panelen organiserades inom forskningsprojektet "En annan humanism: Kvinnliga tidigmoderna fritänkare och subjektivitetens gränser".

I panelen, som ägde rum den 30 oktober, presenterades den senaste forskningen från projektet "En annan humanism: Kvinnliga tidigmoderna fritänkare och subjektivitetens gränser". Forskningsprojektet leds av Carin Franzén och drivs tillsammans med litteraturvetaren Nan Gerdes, Roskilde University. Vid panelen framträdde de båda med presentationerna:

Carin Franzén: Queen Christina’s Heroism.

Nan Gerdes: Epicurean Virtues for a Post-Heroic Age? Tracing the Critique of Heroism in Madame Deshoulières’ Poetry and Drama.

Läs mer om forskningsprojektet "En annan humanism: Kvinnliga tidigmoderna fritänkare och subjektivitetens gränser"

Läs mer om Sixteenth Century Society & Conference (SCSC)

Carin Franzén och Nan Gerdes.