Stockholms universitet

Forskningsprojekt En annan humanism: Kvinnliga tidigmoderna fritänkare och subjektivitetens gränser

Välkommen till forskningsprojektet En annan humanism: Kvinnliga tidigmoderna fritänkare och subjektivitetens gränser.

Genom en undersökning av tidigmoderna kvinnliga fritänkare i Frankrike som på skilda sätt och i olika genrer överskrider och underminerar dominerande normer för kvinnlighet riktar En annan humanism sökljuset mot andra former av subjektivitet än de som framkommer i ett konventionellt humanistiskt och historiskt narrativ med avstamp i idén om en mänsklig suveränitet.

Projektbeskrivning

Projektet vill visa att de marginaliserade former av subjektivitet som tidigmoderna kvinnliga författare gav uttryck för möjliggör en revidering av den humanistiska traditionen i spåren av dagens post-antropocentriska vändning.

En annan humanism har sin bas på Institutionen för kultur och estetik under ledning av Carin Franzén och är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2020–2022.

Du kan läsa mer om projektet på den engelska projektsidan. Surfa dit genom att trycka på den lilla jordgloben bredvid rubriken "Tema" överst på sidan.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Carin Franzén

Professor

Institutionen för kultur och estetik
Carin Franzén

Medlemmar

Nan Gerdes

PhD, Department of Communication and Arts, Roskilde University

Department of Communication and Arts, Roskilde University
Nan Gerdes

Publikationer

Nyheter

Mer om projektet

Konferens i Stockholm 2023

Painting by Jan Davidszoon de Heem
Jan Davidszoon de Heem 1628, Royal Picture Gallery Mauritshuis, The Hague.

Den 9–10 februari, 2023, arrangerade projektet den internationella konferensen Another Humanism: Traditions of Critique and Resistance, vid Stockholms universitet.

Mer om konferensen