Ny uppdragsutbildning: Att undervisa i ämnet makt, normer och kön på gymnasieskolan

Är du lärare på gymnasial nivå? I höst kan du delta i en kurs som kvalificerar dig att undervisa i det nya ämnet makt, normer och kön. Under hösten 2024 erbjuder Stockholms universitet en nätbaserad uppdragsutbildning för gymnasielärare som redan är behöriga i minst ett gymnasieämne. Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom genusvetenskapliga teorier och begrepp samt intersektionalitet. Sista anmälningsdag är den 31 augusti.

Under höstterminen 2024 erbjuder Stockholms universitet lärarfortbildning i ämnet makt, normer och kön. FOTO: ANDRII YALANSKYI, MOSTPHOTOS

På uppdrag av Skolverket ger Institutionen för pedagogik och didaktik i höst kursen Att undervisa i ämnet makt, normer och kön på gymnasieskolan. Kursen vänder sig till dig som vill bli behörig att undervisa i det nya ämnet makt, normer och kön som kommer att erbjudas inom gymnasieskolan, den anpassade gymnasieskolan och Komvux från hösten 2025. 

Kursen ingår i ett kurspaket om totalt 30 hp och syftar till att du ska utveckla kunskaper om genusvetenskapliga teorier och begrepp samt intersektionalitet. Kursen kommer även ta upp hur samtida föreställningar om makt, normer och kön förhåller sig till dessa teoribildningar. Du kommer även få möjlighet att studera ämnesplanen i makt, normer och kön och reflektera över hur undervisning i ämnet kan utformas.

  • Kursen ges på kvartsfart under hela höstterminen och undervisningen sker via nätbaserade träffar och en digital lärplattform.
  • Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Deltagande i undervisningen är obligatoriskt och en förutsättning för examination.
  • Kursdatum: 2024-09-10 till 2024-12-04
 

Behörighetskrav

  • Behörighet i minst ett gymnasialt ämne
  • Att undervisa i ämnet makt, normer och kön, bas I, bas II eller motsvarande kunskaper. (Motsvarande kunskaper innebär i huvudsak studier i genusvetenskap.)
 

Anmäl dig senast 31 augusti

Du anmäler dig via särskild anmälningsblankett på kurssidan:
Att undervisa i ämnet makt, normer och kön, fortsättning - Uppdragsutbildning (UC263U)


Exempel från kursinnehållet:

Vid första kurstillfället kommer samtida föreställningar i ungas vardag diskuteras i relation till olika identiteter, kontexter och samhälleliga villkor. Problematiseringar av dominerande föreställningar om unga förs med hjälp av genusvetenskapliga begrepp och teorier. Vid andra kurstillfället riktas fokus mot hur normer formar skolan som institution och på skilda sätt sätter ramar för olika elev- och lärarsubjekt. Under kursens gång kommer du även få analysera läromedel  och andra pedagogiska resurser med hjälp av genusvetenskapliga begrepp och normkritiska perspektiv i relation till genomförande av undervisning.