Vetenskapsrådet beviljar nya medel till SOFI

Tre projekt vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet har beviljats nya projektbidrag från Vetenskapsrådet i den årliga utlysningen för humaniora och samhällsvetenskap.

Bild av F-huset, Stockholm universitet
Foto: Stockholm universitet / Ingmarie Andersson

Vetenskapsrådet har fattat beslut om årets projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. 24 forskare vid Stockholms universitet har beviljats medel om sammanlagt drygt 99 miljoner kronor, varav tre forskare sitter på SOFI. Följande projekt vid SOFI har beviljats medel:

 • Kan socialpolitik ändra beteenden? En jämförande studie av utveckling av föräldraledighet och dess användning av kvinnor och män
  Ansvarig forskare: Cassandra Engman
  Anslag: 4 611 000 kr.
 • Fördelning av resurser till utsatta grupper: komplexa individuella problem möter fragmenterade lokala strukturer, 
  Ansvarig forskare: Tomas Korpi 
  Anslag: 4 458 000 kr
 • Dualiseringen av sociala rättigheter i Sverige och i andra länder: Hur utformningen av socialpolitiken vidmakthåller inkomstskillnader
  Ansvarig forskare: Jan Heldag 
  Anslag: 3 622 000 kr

Stort grattis till samtliga forskare i projekten! 

 

Läs mer om samtliga projektbidrag till Stockholm universitet här