Se seminariet "Från kvinnlig rösträtt till dagens demokratiska utmaningar"

Det digitala samtalet "Från kvinnlig rösträtt till dagens demokratiska utmaningar" finns nu tillgängligt online. Samtalet, med Annika Berg, docent i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik, bland de deltagande forskarna, gavs på Kulturhuset Stadsteatern den 26 maj.

Samtalet handlar om de samhällsförändringar som drivit demokratin framåt steg för steg. Vilka folkrörelser ledde fram till dessa förändringar, vilka rösträttshinder fanns kvar efter 1921 och vilka utmaningar finns fortfarande kvar för demokratin?

Om de deltagande forskarna

Annika Berg, docent och universitetslektor i idéhistoria vid Stockholms universitet, forskar bland annat om medicin och makt, styrning och socialpolitik och ingår i det tvärvetenskapliga projektet ”Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921”.

Christina Florin är professor emeritus i kvinnohistoria vid Stockholms universitet, och forskar bland annat om kvinnor och utbildning, rösträtt, medborgarskap, statsbyggande och politisk kultur. Hennes perspektiv utgår ofta från aktörernas betydelse i historisk förändring.

Lenita Freidenvall, docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet, forskar bland annat om politisk representation, jämställdhetspolitik och intersektionalitet. Ett av hennes forskningsprojekt handlar om vad som har hänt med politiska rättigheter för kvinnor sedan kvinnlig rösträtt infördes 1919.

Öppna föreläsningar på Kulturhuset är ett samarbete kring öppna föreläsningar mellan Kulturhuset Stadsteatern och Stockholms universitet.

Se hela samtalet här

Stillbild från seminariet Från kvinnlig rösträtt till dagens demokratiska utmaningar.