Allmän rösträtt? Ny bok om rösträttens historia i Sverige

Under 2021 firar vi 100 år av allmän och lika rösträtt i Sverige och den 10 september är det hundra år sedan valen med så kallad allmän och lika rösträtt inleddes. Men blev rösträtten verkligen allmän?

Bokomslag för Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921, Makadam förlag.

I antologin Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921 presenteras ny forskning om rösträttsbegränsningar sedan 1921. Den nya forskningen ställer frågor om rösträttens föränderliga gränser och demokratins räckvidd. Bokens redaktörer konstaterar att många människor och specifika grupper, till exempel renskötande samer, har haft svårt att använda sin rösträtt på grund av hur reglerna för röstningen har sett ut. Det är också många som varit direkt uteslutna från rösträtten. Till exempel sattes rösträttsåldern högre än myndighetsåldern. Än idag är rösträtten begränsad för barn, unga och icke-medborgare.

Bland dem som inte fick rösta 1921 fanns fattiga, gamla, värnpliktsvägrare, fångar och omyndigförklarade

berättar Annika Berg, docent i idéhistoria vid Stockholms universitet för Makadam förlag inför bokreleasen.

Annika Berg är redaktör för boken, tillsammans med Martin Ericsson, docent i historia vid Lunds universitet. Övriga medverkande författare är: Anders Ahlbäck, docent i historia vid Stockholms universitet, fil. dr i barn- och ungdomsstudier Jonathan Josefsson vid Linköpings universitet, ekonomihistoriker Mattias Lindgren vid Stockholms universitet, docent i idéhistoria Julia Nordblad vid Uppsala universitet, Bengt Sandin historiker och professor i barndomsstudier vid Linköpings universitet och Fia Sundevall docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Majoriteten av bokens författare är också medlemmar i forskningsprojektet "Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921".

Seminarium och bokrelease

Välkommen till bokreleasen för den nya boken Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921, där samtliga författare i boken medverkar. Torsdag den 9 september 2021 kl. 13-15!

Information om registrering: annika.berg@idehist.su.se

Delta i webbinariet den 9 september

Lyssna på boksamtal den 26 september