Profiles

Fia Sundevall October 2018. Photographer: Johan Knobe.

Fia Sundevall

Docent

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
E-post fia.sundevall@ekohist.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 A, plan 9
Rum A 996
Postadress Ekonomisk-historiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Docent och forskare i ekonomisk historia vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet.

Undervisning

  • Masteruppsats i ekonomisk historia / internationella relationer / global politisk ekonom
  • Genus, makt och arbete i Sverige 1800–2000 (sommarkurs i ekonomisk historia)
  • Gendering Global Political Economy: Contemporary and Historical Perspectives (masterkurs i EH/IR/GPE)

Forskning

Min forskning rör sig huvudsakligen inom två fält: ekonomiska rösträttsbegränsningar, respektive kön och militärt arbete. Angränsande forskningsintressen inkluderar försvarsekonomi i bred bemärkelse, tvångsarbete i olika grader och former, civil-militära relationer, genus- och sexualitetshistoria, penninginsamlingar, fattigvård, socialförsäkringar och välfärdstatens utveckling.

Pågående forskningsprojekt behandlar: 

Jag ingår även i styrgruppen för det EU-finansierade forskarnätverket Worlds of Related Coercions in Work samt är koordinator för the European Labour History Network's arbetsgrupp för forskning om militärt arbete.

 

Utvalda publikationer

Fia Sundevall & Alma Persson (2020/kommande). Kamouflage: HBTQ i militärt arbete, 1969–2019. Stockholm: Makadam.

Alma Persson & Fia Sundevall (2019). ”Conscripting Women: Gender, Soldiering, and Military Service in Sweden 1965–2018”, Women’s History Review, 28:7.

Klara Arnberg, Fia Sundevall & David Tjeder, red. (2019) Könspolitiska nyckeltexter: från Det går an till #metoo. Göteborg & Stockholm: Makadam.

Fia Sundevall (2019). ”Pengar och medborgarrätt: om rösträttens ekonomiska diskvalifikationsgrunder”, Arbetarhistoriano 2–3.

Fia Sundevall (2017). ”Money, Gender and Military Training: Women as Economic Agents in Military Affairs (Sweden 1924–1942)”, Militärhistorisk tidskrift

Fia Sundevall (2017). ”Military Education for Non-Military Purposes: Economic and Social Governing Projects Targeting Conscripts in Early 20th century Sweden”, History of Education Review, 46:1.

Fia Sundevall & Alma Persson (2016). ”LGBT in the Military: Policy Development in Sweden 1944–2014”, Sexuality research and social policy. 13:2.

Fia Sundevall (2015). 空軍は淑女を歓迎する? -第二次世界大戦中および大戦後のスウェーデンにおける軍務の性別分業をめぐるせめぎあい- [Tillräckligt feminin för Flygvapnet? Omförhandlingar av militär genusarbetsdelning under och efter andra världskriget], 女性史学 : 年報 [Kvinnohistorisk tidskrift, Japan], nr. 25.

 

Samtliga publikationer finns listade här

 

 

Senast uppdaterad: 11 juni 2020

Bokmärk och dela Tipsa