Stockholms universitet

Forskargrupp Stockholm Technology & Interaction Research (STIR)

Forskargruppen STIR består av en blandning av teknologer och samhällsvetare. Vi forskar och bygger nya digitala teknologier tillsammans. Vårt arbete ryms inom forskningsämnet människa–datorinteraktion.

Genrebild som visar trafik i Stockholm med människor, cyklar, bilar och spårvagnar.
Stadstrafiken är en social miljö där människor samsas med ny och äldre teknik. Foto: Anna Chaplygina/Mostphotos.

STIR (Stockholm Technology & Interaction Research) leds av tre forskare på Institutionen för data- och systemvetenskap: professor Barry Brown, docent Airi Lampinen och universitetslektor Donald McMillan.

I vår forskning ägnar vi oss åt teknikanvändning i sociala miljöer. På sistone har vi arbetat inom domäner som digital hälsa, mobilitet, feministisk cybersäkerhet, ekonomiska interaktioner och videomedierade interaktioner. Vi intresserar oss också för teknik som möjliggör röstbaserad interaktion, till exempel Alexa och Siri.

Läs mer om vårt arbete, pågående projekt och publikationer på STIRs webbplats (på engelska)

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Airi Lampinen

Universitetslektor

Institutionen för data- och systemvetenskap
lampinen

Donald McMillan

Universitetslektor

Institutionen för data- och systemvetenskap
Donald McMillan

Barry Brown

Professor, bef univlektor

Institutionen för data- och systemvetenskap

Medlemmar

Jordi Solsona Belenguer

Universitetslektor

Institutionen för data- och systemvetenskap

Razan Jaberibraheem

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap

Deepika Yadav

Postdoc

Institutionen för data- och systemvetenskap

Moira Drummond Mcgregor

Forskare

Institutionen för data- och systemvetenskap

Riyaj Isamiya Shaikh

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap
Riyaj Shaikh

Sara Eriksson

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap

Kasper Karlgren

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap
kasper

Asreen Rostami

Postdoc

Institutionen för data- och systemvetenskap
Asreen Rostami

Forskningsprojekt

Publikationer

Nyheter