Stockholms universitet

Forskningsprojekt Avancerade adaptiva intelligenta system

Att arbeta med människor är otroligt svårt för robotar. Det här projektet syftar till att utveckla nya sätt för robotar och intelligenta agenter att förstå, interagera med och anpassa sig till hur vi människor arbetar tillsammans för att ta oss igenom vår vardag.

Foto från forskningen: Roboten Furhat hjälper till med matlagningen. Foto: Iolanda Leite, KTH.
Roboten Furhat hjälper till med matlagningen. Foto: Iolanda Leite, Avdelningen för robotik, perception och lärande, KTH.

Målet med projektet är att utveckla sociala robotar som kan förstå mänsklig kommunikation och beteende, samt anpassa sina handlingar efter situationen. Det är relevant för utvecklingen av robotar i hemmiljö, inom utbildning, inom hälso- och sjukvård, och för robotar som arbetar tillsammans med människor i småskalig tillverkning.

Ett verkligt scenario skulle kunna vara en intelligent köksassistent som hjälper seniorer att laga mat och utföra andra sysslor. Systemet interagerar via tal och fysiskt samarbete och anpassar sina handlingar genom en självreglerande loop mellan perception och produktion.

Detta projekt är ett samarbete mellan Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet, samt Institutionen för elektroteknik och datavetenskap (EECS) och Institutionen för ingenjörsvetenskaper i kemi, bioteknik och hälsa (CBH) på KTH.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Donald McMillan

Universitetslektor

Institutionen för data- och systemvetenskap
Donald McMillan

Iolanda Leite

Docent

Avdelningen för robotik, perception och lärande, KTH

Jonas Beskow

Professor och vice avdelningschef

Tal, musik och hörsel, KTH

Joakim Gustafsson

Professor och vice prefekt

Tal, musik och hörsel, KTH

Sanna Kuoppamäki

Hälsoinformatik och logistik, KTH

Christian Smith

Docent

Robotik, perception och lärande, KTH

Medlemmar

Sara Eriksson

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap

Razan Jaberibraheem

Forskningsassistent

Institutionen för data- och systemvetenskap

Kasper Karlgren

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap
kasper

Publikationer

Nyheter