Stockholms universitet

Bildningspodden #151 | Karolina Widerström

Karolina Widerström (1856-1949) var första kvinna att examineras som läkare i Sverige. Som en av sin tids mest framträdande medicinska röster gjorde Widerström viktiga insatser för kunskapen om kvinnors liv och kroppar. Gäster i studion är Lisa Öberg, docent i historia, och Lena Hammarberg, filosofie doktor i pedagogik.

Porträtt av Karolina Widerström
Porträtt av Karolina Widerström, ur Fredrik Clasons porträttsamling, Uppsala universitetsbibliotek.

Karolina Widerström (1856-1949) var första kvinna att examineras som läkare i Sverige. Hennes bana väckte stor uppståndelse redan under studietiden och hon förblev en person i rampljuset resten av sitt liv. Hon blev en folkbildare om kvinnlig hygien och barns hälsa, en debattör för mer praktisk kvinnlig klädsel. Widerström verkade även för en mer jämställd syn på prostitutionsfrågan, en insats som beredde vägen fram mot Sveriges revolutionerande lagstiftning på 1900-talet. Bildningspodden introducerar en av svensk historias modernaste röster.

 

Gäster i studion

Gäster i studion är Lisa Öberg och Lena Hammarberg. Lisa Öberg är docent i historia, specialiserad på medicinhistoria. Lena Hammarberg är filosofie doktor i pedagogik. De är båda aktuella som skribenter i antologin En Qvinna läkare! Doktor Karolina Widerström (Appell förlag).

Lyssna på avsnitt #151 | Karolina Widerström

 

Om Bildningspodden

Bildningspodden är en del av bildningsmagasinet Anekdot och bjuder varannan vecka på ett timslångt samtal om en historisk person, epok, idéströmning eller ett konstnärligt verk. Några av landets mest kunniga personer ger dig alltifrån den livsnödvändiga baskunskapen till den fördjupande överkursen. Bildningspodden och Anekdot är ett samarbete mellan Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och Kungliga Vitterhetsakademien med syfte att sprida humanistisk, akademisk kunskap till en bred allmänhet. Inga förkunskaper krävs för att börja lyssna. Finns där poddar finns och på www.anekdot.se.