Stockholms universitet

”Jag vet hur tillgången till internet kan förändra livet”

FILM OM FORSKNING Trots alla ansträngningar som görs för att få den tekniska infrastrukturen för digital anslutning på plats finns det fortfarande miljarder människor i världen idag som inte är uppkopplade. Min forskning handlar om varför, säger Caroline Wamala Larsson, docent i genusvetenskap och forskningsledare vid SPIDER vid Stockholms universitet.

 

 

Hållbarhetsmål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation
Läs mer om de globala målen

För Caroline Wamala Larsson, docent i genusvetenskap och forskningsledare vid SPIDER vid Stockholms universitet, betydde tillgången till internet en möjlighet att förändra livet. Via internetcaféer i Ugandas huvudstad Kampala fick hon möjlighet att jämföra forskarskolor i hela världen för att sedan via ett stipendium börja forska i Sverige. Nu ägnar hon sin forskargärning åt att kartlägga vilka hinder som finns för att uppkoppling ska bli en möjlighet för alla. För trots att den tekniska infrastrukturen finns på plats, finns det många andra hinder på vägen.

– I utvecklingsländer ligger uppkopplingsgraden på 79 procent, men ändå är det färre än 20 procent av befolkningen som verkligen är uppkopplad, säger Caroline Wamala Larsson.

Identifierar hindren

Hennes forskning handlar om att kartlägga och förstå de hinder som finns, bland annat i den sociala strukturen. Målet är att se till att så många människor som möjligt får tillgång till den information som kan nås digitalt.

– De människor som är mest marginaliserade, bland annat människor på flykt, är de som är i störst behov av information. För att förstå den situation de befinner sig i, för att hitta sätt att ta sig ur den, men framför allt för att kunna göra informerade val, säger Caroline Wamala Larsson.

Läs mer om forskningen vid SPIDER