Stockholms universitet

Nytt projekt undersöker hur europeiska familjer hanterar ett samhälle i förändring

Kan en bättre förståelse för hur familjer agerar leda till bättre socialpolitik och bättre välfärdsstater? Det är förhoppningen i ett nytt stort forskningsprojekt i sex europeiska länder, koordinerat av sociologen Rense Nieuwenhuis vid Stockholms universitet.

En familj går på promenad i skogen och håller varandra i handen
Foto: Gabby Baldrocco / Mostphotos

 

Hur stöttar familjemedlemmar varandra i tider av nöd, och vad förväntar sig familjemedlemmar av varandra? Hur långt utanför hushållet sträcker sig familjerelationerna och familjens stöd, och hur påverkar detta ojämlikheten i samhället? Hur kan välfärdsstaten stötta dessa familjerelationer? Det är några av frågorna som det nya stora forskningsprojektet reEUsilience ska försöka besvara de närmsta tre åren.

Projektet involverar forskare från sex europeiska länder och sju forskningsinstitut (se hela listan över institut och nationella forskningsteam nedan). Sociologen Rense Nieuwenhuis vid Institutet för social forskning (SOFI) är samordnare för projektet.

Researcher Rense Nieuwenhuis
Sociologen Rense Nieuwenhuis vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholm universitet Foto: Daniel Rossetti/SU

– Det är en ära och en stor möjlighet att få koordinera detta projekt. Jag ser fram emot att samarbeta nära med Mary Daly vid University of Oxford och att leda projektet med henne, tillsammans med resten av teamet. Det är ett stort projekt och ett stort ansvar, men vi har också en stor grupp människor – både här på SU och internationellt – så jag är övertygad om att vi kommer att kunna leverera forskning av hög, säger Rense Nieuwenhuis.

Det övergripande syftet med projektet är att bättre förstå vad som hjälper familjer att bli mer motståndskraftiga. För att göra det kommer forskargruppen att försöka vidga vår förståelse för både vad begreppen "motståndskraft" och "familjer". Forskarna kommer att använda en mängd olika metoder, bland annat intervjuer med fokusgrupper, analyser av svar från både befintliga och skräddarsydda enkäter, samt kritiska analyser och simuleringar av socialpolitik.

– Samverkan med arbetsmarknadens parter och beslutsfattare är en del av projektet, i det vi kallar ”policypelaren”. Vi kommer inte bara att dela våra resultat med beslutsfattare, representanter från familjeorganisationer och andra intressenter, utan även aktivt införliva deras insikter i delar av vår forskning. Till exempel kommer vi att använda policysimuleringar för att utvärdera olika möjliga resultaten av reformer som föreslås av vårt policylab. Vi vill ha en dialog som går åt två håll, säger Rense Nieuwenhuis.

Vad hoppas ni uppnå med projektet?

– Jag hoppas att de analyser av familjer som görs ska bli bättre, att de bättre ska göra rättvisa åt familjernas mångfald och komplexiteten i familjerelationer som sträcker sig utanför hushåll och mellan generationer. Familjerelationerna förändras, och forskningsinfrastrukturer behöver ständigt uppdateras för att hålla jämna steg med dem. När det gäller politik hoppas jag att vi kommer att uppnå att familjem, med sin mångfald och komplexa dynamik, kommer att tas på större allvar när makthavare utformar och utvärderar politik, sa Rense Nieuwenhuis.

 

Projektet involverar sju institut från sex europeiska länder:

•    Institutet för social forskning (SOFI) Stockholms universitet, lett av Rense Nieuwenhuis.
•    University of Oxford, Storbritannien, lett av Mary Daly
•    KU Leuven, Belgien, lett av Wim Van Lancker
•    UUniversity of Warsaw, Polen, lett av Anna Matysiak
•    COFACE Families Europe, Belgien, lett av Elizabeth Gosme
•    University Autonomous of Barcelona, Spanien, lett av Marga León
•    University of Zagreb, Croatia, lett av Ivana Dobrotić

 

Projektet EUsilience – Risks, Resources and Inequalities: Increasing Resilience in European Families är finansierat av Horizon Europe, EUs huvudsakliga finansieringsfond för forskning och innovation.