Ny bok: Integration bland unga - en mångkulturell generation växer upp

Sverige har, på bara ett par tre decennier, blivit ett multietniskt samhälle. Bland unga idag, som bygger framtidens Sverige, har mer än var fjärde utländsk bakgrund. I boken Integration bland unga har sociologiforskarna Carina Mood, Jan o. Jonsson och Georg Treuter följt över 5 000 unga genom deras tonårsperiod till det tidiga vuxenlivet och låtit dem beskriva sina liv och levnadsvillkor i termer av skola, fritid, attityder, framtidsvisioner och mycket annat.

Frågan om integration är ofta snävt inriktad på enskilda problem, som arbetslöshet eller brottslighet. Men integration är ett mångdimensionellt fenomen och i denna bok lyfts flera centrala dimensioner fram, bland annat utbildning, jobb, boende, vänskap och sociala band, samt religiositet, attityder och välbefinnande. Unga med utländsk bakgrund är, tvärtemot vad många tror, stora framtidsoptimister och har höga ambitioner när det gäller utbildning och karriär. Integrationen när det gäller högre utbildning går också snabbt, men unga med utländsk bakgrund löper samtidigt högre risk än andra att sakna gymnasieutbildning

I boken Integration bland unga – en mångkulturell generation växer upp har forskarna Carina mood, Jan o. Jonsson och Georg Treuter vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stokcholms universitet och Institutet för framtidsstudier (IFFS) följt över 5 000 unga genom deras tonårsperiod till det tidiga vuxenlivet och låtit dem beskriva sina liv och levnadsvillkor i termer av skola, fritid, attityder, framtidsvisioner och mycket annat.

 

Boken Integration bland unga - en mångkulturell generation växer upp ges ut av Makadam förlag.

 

Läs mer om boken hos Institutet för framtidsstudier (IFFS)