Frida Beckman talar om Critical Race Theory i Studio ett, i Sveriges Radio P1

Litteraturprofessor Frida Beckman medverkar i Studio ett, där begreppet Critical Race Theory i den amerikanska valkampanjen diskuteras.

Frida Beckman. Foto: Ingmarie Andersson.

I programmet förklarar Frida Beckman att Critical Race Studies handlar om att studera ras som en social och strukturell kategori, inte som en biologisk kategori. I den amerikanska debatten har det framställs som att teorin används i skolorna, men teorierna används snarare på universitetsnivå.

Debatten utmynnar också ur explosiviteten i att koppla ihop en teori för att tänka på strukturella problem, med ras, säger Frida Beckman i Studio Ett. Beckman berättar att bland akademiker i USA finns en oro för de egna jobben och för att den fria forskningen ska inskränkas.

Man undervisar inte om det i skolorna, ändå var Trump ute innan han gav ifrån sig makten och förbjöd undervisningen. Flera delstater har fullföljt förbudet, trots att undervisningen inte ens finns.

konstaterar Frida Beckman i Studio ett.

Hör Studio ett från den 3 november 2021 här. Inslaget med Frida Beckman börjar 1 h 30 min in i programmet:

Studio Ett, 3 november 2021

Här kan du läsa mer om Frida Beckmans forskning