Genusnormer vid upphörande av brott

I en ny artikel skriver Tove Pettersson om betydelsen av genus för kontrollen av brott och vägar ut ur brott.

Genus är numera ett etablerat perspektiv på brott och brottslighet och det är en viktig del i att förstå såväl orsaker till brott som vem som utsätts för brott. Men allt mer lyfts även dess betydelse för vägar ut ur kriminalitet och för att förstå hur samhällets reaktioner på brott ser ut. I denna artikel i Tidsskrift för kriminalvård diskuterar Tove Pettersson betydelsen av genus för kontrollen av brott och vägar ut ur brott.  

Här kan du läsa artikeln i sin helhet.