Stockholms universitet

Forskningsprojekt Mellan vilja och ovilja – processer, tvetydigheter och ambivalens i ungas sexuella samtycke

En kvalitativ forskningsstudie som syftar till att utforska sexuellt samtycke i ungas relationer.

Våld i ungas relationer är ett understuderat ämne i Europa och Norden. Ett antal studier visar dock att detta är ett utbrett problem. En betydande del av våldet, i synnerhet för unga tjejer, är sexuellt vilket understryker betydelsen av att utforska sexuellt våld och sexuellt samtycke hos unga. Sedan 2018 har Sverige en så kallad ’samtyckeslag’ vilket innebär att det numera är straffbart för en person att ha sex med någon som inte uttryckt samtycke och aktivt visat att den vill delta. Sexuellt samtycke kan vara enkelt och oproblematiskt. Men den samtidiga ’slipprighet’ som kringgärdar samtycke som fenomen är central - i förhållande till samtyckeslagen och dess tillämpning och för förståelsen av ungas sexuella upplevelser och vanor. Vidare är sexuellt samtycke djupt sammanflätat med normer och föreställningar kring exempelvis kön, ålder, relationer och sexualitet – något som unga, vilka har liten eller ingen tidigare sexuell erfarenhet, förhåller sig till på ett eller annat sätt.

Syftet med studien är att utforska kontextuella aspekter och kommunikativa processer i ungas sexuella samtycke. Syftet är vidare att generera kunskap om sexuellt våld i ungas relationer, ungas utsatthet av sexuellt våld och föreställningar om våldsutövande.

 

Projektbeskrivning

Projektet består av tre delstudier baserat på olika empiriska material:

  • En kvalitativ analys av domar under sexualbrottslagstiftningen mellan år 2018-2022.
  • En intervjustudie med unga som upplever att de fått sina sexuella gränser passerade inom ramen för en relation
  • En studie med fokusgrupper där unga får diskutera sex och sexuellt samtycke utifrån vinjetter.

 

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Carolina Överlien

Professor

Institutionen för socialt arbete
Carolina Överlien

Medlemmar

Clara Fahlstadius

Doktorand

Institutionen för socialt arbete
Clara Fahlstadius