Stockholms universitet

Forskargrupp Viktimologisk forskargrupp

Viktimologisk forskargrupp etablerades år 2021 av forskare vid Kriminologiska institutionen på Stockholms universitet. Gruppmedlemmarnas forskning berör brottsoffer utifrån olika perspektiv och genom olika empiriska material.

Gruppbeskrivning

Viktimologiska forskargruppen ger medlemmar möjlighet att fördjupa förståelsen av brottsofferskap utifrån olika vetenskapliga frågeställningar och teoretiska ingångar. Fokus för flera av gruppens forskningsprojekt är de processer som konstruerar och manifesterar brottsoffer och brottsofferskap. Även utsatthetens omfattning och karaktär är av stort intresse för forskargruppen, liksom fokus på olika brottstyper och riskfaktorer utifrån ett viktimologiskt perspektiv.

Rättssystemets kontakter med offer, kriminalpolitikens påverkan, och omgivningens responser på utsatthet studeras också. Trygghet och brottspreventiva åtgärder inkluderas också i gruppens forskning. Frågorna som aktualiseras inom ramen för temat är inte enbart nationella utan forskningen bedrivs även med internationella förtecken.     

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Margareta Hydén

Professor

Kriminologiska institutionen
Profilbild Margareta Hydén

Anita Heber

Universitetslektor

Kriminologiska institutionen
Anita Heber

Medlemmar

David Assadkhan

Doktorand

Kriminologiska institutionen

Amber Lauren Beckley

Lektor

Kriminologiska institutionen
Amber L. Beckley

Clara Fahlstadius

Doktorand

Institutionen för socialt arbete
Clara Fahlstadius

Tea Fredriksson

Forskare

Kriminologiska institutionen
Tea Fredriksson

Carina Gallo

Associate Professor

Department of Criminal Justice Studies, San Fransisco State University

Robin Gålnander

Bitr lektor

Kriminologiska institutionen
Robin Gålnander

Elin Jönsson

Doktorand

Kriminologiska institutionen
Elin Jönsson

Tove Pettersson

Professor

Kriminologiska institutionen

Henrik Tham

Professor emeritus

Kriminologiska institutionen
Henrik Tham

Maria Andersson Vogel

Forskare

Kriminologiska institutionen
Maria A Vogel

Katarina Winter

Vikarierande Lektor

Kriminologiska institutionen
K. Winter

Forskningsprojekt