Brandtal

Maria Andersson Vogel och Felipe Estrada om några av vår tids mest brinnande frågor, i antologin Brandtal, Bokförlaget Atlas.

Både Maria Andersson Vogel och Felipe Estrada har skrivit varsin text i antologin Brandtal som släpptes i förra veckan.

"Antologin Brandtal består av ett fyrtiotal texter om vår tids brännande frågor skrivna med olika temperament, röst, ton och stil. Skribenterna är unga, äldre, kända, okända. De är forskare, har deltagit i Ortens bästa penna, är barnmorskor, lärare, författare, socionomer, jurister, diakoner, präster, ideellt arbetande och andra på olika vis kunniga och/eller verksamma inom samhälls sektorn", skriver Bokförlaget Atlas om boken.

Mitt brandtal handlar om de tonårstjejer, ofta från arbetarklassen, som samhället dömer ut som störiga, struliga och ”fel” och därför hanterar med repressiva åtgärder. Jag har döpt texten till ”All makt åt brudarna” för att jag vill understryka hur viktigt det är att vi inte fråntar dessa tjejer makten över sina egna liv.

Maria Andersson Vogel.
Maria Andersson Vogel. Foto: Sören Andersson.

- För mig är samhällets ofta misslyckade hantering av den här gruppen tjejer en av de mest brännande eftersom den sätter fingret på en patriarkal samhällsordning där tjejer fortfarande hanteras sämre än killar och får bära ansvaret för andras våld emot dem, förklarar Maria Andersson Vogel. 

 

- Mitt brandtal startar i en spaning jag hade i min avhandling (Ungdomsbrottslighet som samhälls­problem, 1999).
Jag tyckte mig då se en tendens till att brott började göras till en fråga om männ­iskors härkomst snarare än ojämlika lev­nadsförhållanden, säger Felipe Estrada. 

Felipe Estrada.
Felipe Estrada. Foto: Sören Andersson.


Sedan dess har framväxten av en auktoritär högerpopulism bekräftat spaningen


- Lag och ordning står idag högt på dagordningen och politiker försöker övertrumfa varandra i uppvisad hårdhet. Det uppskruvade tonläget är tyvärr inte till fördel för alla oss som vill ha ett större fokus på brottsförebyggande insat­ser, fortsätter han. 


Jag tror att hoppet står till att forskare och praktiker samverkar för att lyfta de förhållanden som vår kunskap visar spelar roll på riktigt.

Du kan läsa mer om antalogin Brandtal här.