Stockholms universitet

Stora historiepriset till Christina Florin

Christina Florin, professor emerita i historia vid Stockholms universitet, tilldelas Stora historiepriset 2023. Priset, som är Sveriges största historiepris, delas ut på Sörmlands museum i Nyköping i september.

Christina Florin
Christina Florin

Christina Florin är professor emerita i historia vid Stockholms universitet och räknas som en av pionjärerna inom svensk forskning gällande kvinnlig rösträtt och kvinnor och utbildning.
Hon har också - tillsammans med pedagogen Ulla Johansson - gjort en omfattande studie av de svenska läroverkens klass- och manlighetsfostran.

Christina Florin har medverkat i ett flertal publikationer, bland annat som medredaktör för ”Känslornas Revolution. Kärlek ilska och lycka på 1970-talet” (2017).

 


Kort om Stora historiepriset

  • Det är Sveriges största historiepris.
  • Delas ut av Sörmlands museum och Nyköpings kultur- och fritidsnämnd.
  • Delas ut till historiker eller annan, som - utan att göra avkall på fackmässig korrekthet - lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat.
  • Har delats ut årligen sedan 1994 och gått till några av Sveriges mest erkända historiker. Prissumman är 100 000 kronor.
  • Kan inte sökas. En oberoende jury utser pristagaren som tilldelas priset.
 

Juryns motivering

Ända sedan sin disputation 1987 har Christina Florin varit drivande i genushistoriska frågor. Avhandlingen Kampen om katedern. Feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860–1906 var ett pionjärarbete, inte bara genom sin analys av kvinnliga lärares kamp för att hävda sig gentemot manliga kollegor utan också genom perspektivet på könsrelationer såsom varande samhällsrelationer. Kvinnors lågmälda men krävande arbete för rättvisa och jämställda villkor i politiken har sedan dess präglat Christina Florins forskning, där hon undersökt rösträttskvinnornas många brev, petitioner, humoristiska satirer och föredrag och kunnat visa att kvinnors politiska rösträtt var frukten av ett långvarigt och mödosamt arbete (Kvinnor får röst. Kön, känslor och politisk kultur (2006). Florins forskningsarbete har kommit att bilda grund för såväl TV-dramatiseringar som journalistiska framställningar av kvinnors kamp för rättfärdiga villkor.

Tillsammans med pedagogen Ulla Johansson studerade Christina Florin de manliga läroverken, "Där de härliga lagrarna gro...." Kultur, klass och kön i de svenska läroverken 1850–1914 (1993). I boken framgår värdet av utbildning för de få män som fick ta del av den, och arbetet öppnade för efterföljande studier av män och manligheter. För Christina Florin är värdet av historisk kunskap och utbildning inte bara en teori. I sin mångåriga undervisning vid universiteten i Umeå och Stockholm och i den omfattande folkbildningsverksamhet som hon samtidigt bedrivit omsätts detta också i praktisk handling. Med humor, värme och satirisk udd har Christina Florin spridit sin kunskap till en bred allmänhet. 2023 års Stora Historiepris utdelas därmed till en folkbildare av rang.