Kan mäns vänskapsrelationer vara feministiska? Ny bok fokuserar manlig vänskap

I "Men’s Friendships as Feminist Politics?" studerar ERG:s forskare Klara Goedecke mäns vänskapsband i en svensk kontext och pekar på hur vänskap blir en del av ett manspolitiskt projekt.

Med hjälp av queera, intersektionella och poststrukturalistiska perspektiv visar boken hur mäns vänskap kan kopplas till idéer om svensk jämställdhet, maskulina positioner, queera temporaliteter, samt till nyliberala och terapeutiska synsätt. Boken utmanar den ofta könskonservativa vänskapsforskningen genom att studera vänskap utifrån feministiska perspektiv.

 

Om boken

Men’s Friendships as Feminist Politics av Klara Goedecke. Palgrave Macmillan Cham.

This book discusses men’s friendships in relation to queer, discursive, and intersectional feminist theories. It analyses stories of intimacy, touch, hugs, and conversations, connecting these with current discussions within feminism and critical masculinity studies on “new” men, men’s political activism, and how friendships are lived and conceptualised in relation to heteronormative relationship ideals.

Drawing on individual and dyadic interviews with middle-class Swedish men, all engaged in or sympathetic to feminist issues in some sense, this volume shows that Swedish gender equality ideologies as well as feminist, therapeutic, neo-liberal, and individualist discourses prevalent in the Western world structured the men’s friendships and their engagement with gender politics.

Två män på en klippa vid havet
Foto: StockSnap / Pixabay.

Chapters cover friendship temporalities, gendered friendship ideals, friendship as men’s politics, and friendship as performed in interaction. Bridging the literatures of feminist research and friendship, the author points to tensions and contradictions in pro-feminist men’s political projects and in contemporary masculine positions.

Läs mer om boken hos Springer

Presentation av Klara Goedecke

Läs intervju med Klara Goedecke