Online-konferens den 13-14 augusti: Suffrage now!

Konferensen uppmärksammar att det 100 år sedan kvinnlig rösträtt infördes i Sverige. Kostnadsfritt deltagande men registrering krävs.

Kontakt vid Institutionen för pedagogik och didaktik är docent Rebecca Adami.

Konferensen är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Läs mer på konferesens webbsida

Foto: Women’s votes. Hand drawn in flat color. Getty Images
Women’s votes. Hand drawn in flat color. Getty Images