Över 236 volontärer avkodar kvinnliga rösträttskämpars snirkliga underskrifter - men fler behövs

Sedan knappt ett år tillbaka samarbetar doktoranderna Mattias Folkestad och Monir Bounadi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) med Riksarkivet för att studera den stora rösträttspetitionen 1913-14 där 350 000 kvinnor från hela Sverige skrev under ett upprop för kvinnlig rösträtt.

Projektet heter “I demokratins namn - kvinnorna som krävde rösträtt” och är ett medborgarforskningsprojekt där allmänheten bjuds in till att delta med sin kunskap. Intresset har varit stort och hittills har 236 volontärer transkiberat över 120 000 underskrifter från snirklig sekelskifteshandstil till datoriserad text.

Materialet som kommer tillgängliggöras som öppen data kommer blir en del av Mattias och Monirs avhandlingar där den kvinnliga rösträttsrörelsen tjänar som studiematerial för hur demokratiseringsprocesser går till och hur marginaliserade grupper kan påverka politiken genom proteströrelser och offentliga oppinionsyttringar.

Idag den 8 mars — den internationella kvinnodagen — kraftsamlar projektet och utmanar deltagarna att transkribera så många nya namn som möjligt under en vecka. Nya krafter behövs också för att nå ända fram och transkribera samtliga 350 000 namn.

Om du eller någon du känner är duktig på att avkoda snirkliga handstilar, släktforska eller om du har särskild kunskap om kvinnorörelsen i en viss del av Sverige, så är din expertis mycket välkommen och vi hoppas att du vill vara med och belysa denna viktiga episod i Sveriges historia.”

Om du eller någon du känner är duktig på att avkoda snirkliga handstilar eller om du är särskild kunskap om kvinnorrörelsen i en vissa del av Sverige är din expertis mycket välkommen och vi hoppas att du vill vara med och belysa denna viktiga episod i Sveriges historia.

Mer information på Riksarkivets webb