Om oss

Institutet för internationell ekonomi är ett forskningsinstitut vid Stockholms universitet. Sedan starten 1962 har det kommit att bli ett av Europas ledande institut inom avancerad forskning i nationalekonomi.

IIES uppdrag sammanfattar Stockholms universitets tre övergripande mål på högsta nivå: att utbilda doktorander i nationalekonomi, bedriva spetsforskning samt att aktivt delta i den offentliga debatten både i och utanför Sverige.

De tre målen

De tre målen är tätt sammankopplade. För att utbilda doktorer i nationalekonomi och för att säkerställa att all politisk rådgivning är aktuell och empiriskt och teoretiskt välgrundad, krävs att forskarna (lärarna) har en mycket god överblick av den internationella forskningsfronten. För detta ändamål deltar forskarna på IIES själva i forskningsprojekt som syftar till bred internationell påverkan.

Doktorandstudier

Doktoranderna vid IIES är en integrerad del av forskningsmiljön. Ett utmärkande inslag i doktorandutbildningen (som ingår i ett Stockholmsövergripande program med andra institutioner) är att uppmuntra studenterna att ta sig an ambitiösa och utmanande frågor av stort värde för samhället. Efter examen tar IIES doktorander anställningar vid universitet över hela världen eller inom myndigheter och andra organisationer. Listan över ledande svenska beslutsfattare med IIES-bakgrund är lång.

Internationell profil

Forskningen vid IIES är av globalt intresse, men dess internationella profil är bredare än så. En betydande andel av forskarna såväl som doktoranderna, tillsammans med besökande forskare, kommer från ett flertal olika länder. Arbetsspråket på IIES är engelska.

 

Årsberättelser

Klicka här för att ladda ner våra årsberättelser från vår engelska sida.

 

IIES grundades 1962 i samband med att det tillsattes en personlig professur i internationell ekonomi för Gunnar Myrdal (1898-1987).

Institutet grundades som ett akademiskt forskningsinstitut med det primära syftet att uppmuntra "rent teoretiska och metodiska studier och empirisk forskning utan att behöva ta hänsyn till omedelbar praktisk och politisk tillämpning av de studier som genomförs". En målsättning som har ändrats under åren, eftersom IIES forskare under årtionden har varit lika framträdande i den politiska debatten (och till och med i politiskt beslutsfattande) som de har varit i ren forskning.

Under de första åren huserade IIES i Wenner-Gren Center på Sveavägen, för att 1970 flytta till våra nuvarande lokaler i Södra huset i Frescati. Gunnar Myrdal ledde institutet från 1962 till 1967 och fick Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till minne av Alfred Nobel 1974. För allmänheten är Myrdal förmodligen den mest kända svenska ekonomen under 1900-talet och har haft ett stort inflytande på en hel generation framstående ekonomer i Sverige.

1971 tog Assar Lindbeck (1930-2020) över Myrdals professur i internationell ekonomi samt posten som föreståndare för institutet. Lindbeck var avgörande för att bygga upp det internationella forskningsinstitut IIES är idag. Han ville att IIES skulle fungera som en "plantskola" för framtida framstående ekonomer, där arbete i en "stark forskningsmiljö" skulle ge "forskartalanger chansen att blomstra". Han rekryterade både svenska och internationella forskare och doktorander och organiserade IIES semiarieserie (som än idag attraherar framstående internationella ekonomer för att hålla seminarier samt för längre besök) i syfte att importera kompetens och höja ambitionsnivån på IIES.

Att publicera forskning i internationellt kända ekonomiska tidskrifter blev en viktig del av IIES. Detta skulle garantera att vår forskningsverksamhet blev föremål för internationell granskning och säkerställa att IIES arbetade vid den internationella forskningsfronten samt bidrog till att gradvis flytta denna gräns. Som Lindbeck sa; "Detta är det bästa sättet att undvika medioker eller till och med dålig forskning. Dålig forskning är värre än ingen forskning alls".

Lindbeck menade också att forskare har en skyldighet att informera samhället om vad de har lärt sig och att delta i samhällsdebatten. Flera forskare vid IIES publicerar böcker och artiklar av populärvetenskaplig karaktär, citeras ofta i media och många av dem ger också råd till myndigheter i ekonomisk-politiska frågor.

 

Institutet för internationell ekonomi (IIES) ska verka för en bättre miljö enligt ISO 14001 och ska ständigt utvärdera vårt arbetssätt och våra val utifrån dess miljöpåverkan.

Grunden för detta arbete läggs genom att:

  • Följa de lagar och förordningar som gäller angående miljö och hållbar utveckling.
  • Säkerställa att resurser finns för ett gott genomförande av miljöförbättrande åtgärder och se dessa åtgärder som en investering.
  • Öka kunskap och medvetenhet om miljöarbetet hos alla medarbetare.
  • Ställa krav på leverantörer vid upphandling och inköp.
  • Sträva efter ständiga förbättringar av vårt lokala miljöarbete.

Varje år framställer IIES en miljöhandlingsplan som sammanställer det årliga miljöarbetet.

Miljöhandlingsplan 2023 (98 Kb)

Har du frågor om vårt miljöarbete? Kontakta vår miljörepresentant:

Tove Lundström: tove.lundstrom@iies.su.se

 

På denna sida