Forskningsprojekt

Ett syfte med den forskning som produceras vid IIES är att den ska få stort genomslag både nationellt och internationellt.

Forskningsprojekt vid IIES sträcker sig över alla områden inom nationalekonomi. Här kan du läsa om avslutade och pågående forskningsprojekt vid IIES.