Stockholms universitet

Tolkning mellan olika språk förekommer i en rad olika sammanhang. Det medför att forskare inom tolkning hämtar sin empiri från olika samhällsområden, t.ex. skolan, vården, rättsväsendet och EU:s organisationer.

Förutom från språkvetenskaperna lånar och utvecklar forskning om tolkning teorier och metoder från sociologi, antropologi, lingvistik, pedagogik, psykologi och kognitionsvetenskap.

Forskningen bidrar med kunskap om tolkning dels som en typ av översättning mellan två språk och dels som specifika former för kommunikation mellan människor.

Forskning om tolkning kan utgå från de tolkande individerna, deras prestationer, kognitiva operationer, osv. Forskningen kan också utgå från de sociala och kulturella sammanhang där tolkning äger rum, för att förklara hur kommunikationen påverkas av det faktum att deltagarna talar olika språk via en tredje person.

Forskningsinriktningar inom tolkning

Inom tolkning forskar vi främst om barn och tolkning, kognitiva aspekter av tolkning, skrivtolkning, tolk-medierad interaktion samt tolkutbildning.

Forskningsinriktningar inom tolkning

Relaterat forskningsämne

Översättningsvetenskap
Tolkar i tolkbås, teckenspråkstolkning och talad tolkning. Foto: Pia Nordin
På denna sida

Forskare

Aleksandra Adler

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Aleksandra Adler

Laura Babcock

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
headshot

Helena Bani-Shoraka

Universitetslektor, Studierektor tolkning

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Helena Bani-Shoraka

Nereida Betancor Sánchez

Doktorand

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Nereida Betancor Sánchez

Magnus Dahnberg

Universitetslektor, föreståndare

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Magnus Dahnberg. Foto: Anders Ask/SR.

Elisabeth Geiger Poignant

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Elisabeth Geiger Poignant

Ulf Norberg

Docent

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Ulf Norberg

Thomas Thomsen

Doktorand

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Thomas Thomsen

Elisabet Tiselius

Docent

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Elisabet Tiselius sitter i en tolkkabin och tar på sig hörlurar

Cecilia Wadensjö

Professor emerita i tolkning och översättning

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Cecilia Wadensjö. Foto Pia Nordin

Forskargrupp

Forskningsprojekt

Nyheter

Verksamhet kopplad till ämnet

Forskning bedrivs vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler).

Institutionen för svenska och flerspråkighet