Stockholms universitet

Översättningsvetenskapen bidrar med kunskap om tolkning och översättning; hur dessa aktiviteter utförs, under vilka olika villkor de utförs, och vilka betydelser tolkningar och översättningar har för individer och kulturer.

Det kan handla om flerspråkiga möten eller om spridningen av litteratur i världen och andra sociala och kulturella fenomen, till exempel framväxten av tolk- respektive översättarprofessioner.

Inom översättningsvetenskapen använder man en rad teorier och metoder. Man kan studera tolkning och översättning som sociala språkliga och kulturella praktiker mellan människor, i samhällen och globalt, eller som individers kognitiva processer.

Boktrave TÖI. Foto: Pia Nordin
På denna sida

Tolkning

Tolkar i tolkbås, teckenspråkstolkning och talad tolkning. Foto: Pia Nordin

Översättning

Kvinna headset laptop anteckningar. Foto: Aleksandr Davydov MostPhotos