Stockholms universitet

Översättning mellan olika språk är en samhällsutvecklande verksamhet som förekommer inom många olika sektorer. Medan tolkar mest arbetar med muntlig kommunikation, arbetar översättare huvudsakligen med skriftlig.

Inom översättaryrket finns det flera möjliga inriktningar:

  • Facköversättare anlitas av både myndigheter och näringsliv och uppdrag förmedlas ofta genom översättningsbyråer. EU är också en viktig uppdragsgivare. Facköversättare översätter texter inom t.ex. teknik, data, juridik, ekonomi, medicin, reklam.
  • Inom film, TV och andra media arbetar medieöversättare med undertextning, dubbning och voice-over och dessutom med medietillgänglighet, såsom syntolkning och dövtextning.
  • Översättare av skönlitteratur anlitas framförallt av bokförlag. Skönlitterära översättare översätter romaner, diktverk, teaterpjäser och liknande.

Forskningen om översättning är i många fall tvärvetenskaplig och hämtar modeller och metoder från närliggande fält, t.ex. språkvetenskap, litteraturvetenskap, lingvistik, sociologi, antropologi, pedagogik, psykologi, film- och mediestudier och kognitionsvetenskap. Forskningen kan utgå från översättarnas sociala villkor, deras kognitiva processande i översättningssituationen eller från översatta texter, som jämförs med motsvarande original. Centralt i forskningen är att beskriva, förklara och teoretisera hur översättningsverksamheten är organiserad, både kognitivt, textuellt och socialt.

Forskningsinriktningar inom översättning

Inom översättning forskar vi främst om kognitiva aspekter av översättning, medieöversättning, översättningssociologi samt översättning som textpraktik.

Forskningsinriktningar inom översättning

Relaterat forskningsämne

Översättningsvetenskap
Kvinna headset laptop anteckningar. Foto: Aleksandr Davydov MostPhotos
På denna sida

Forskare

Valérie Alfvén

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Valérie Alfvén, biträdande lektor i översättningsvetenskap

Elisabeth Bladh

Universitetslektor, ställföreträdande föreståndare

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Profile picture Elisabeth Bladh

Giada Brighi

Doktorand

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Giada Brighi Profilbild

Thérèse Eng

Adjungerad lärare

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Thérèse Eng

Birgitta Englund Dimitrova

Professor emerita

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Englund Dimitrova at Alhambra, Spain.

Hanna Hagström

Doktorand

Institutionen för svenska och flerspråkighet
HannaHagström

Yvonne Lindqvist

Professor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Yvonne Lindqvist

Lova Meister

Doktorand

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Lova Meister

Ulf Norberg

Docent

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Ulf Norberg

Jan Pedersen

Docent

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Jan Pedersen in an open-neck white shirt and blue striped jacket

Richard Pleijel

Forskare

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Richard

Raphael Sannholm

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Raphael Sannholm

Elin Svahn

Docent

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Elin Svahn

Forskargrupper

Forskningsprojekt

Nyheter

Verksamhet kopplad till ämnet

Forskning bedrivs vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler).

Institutionen för svenska och flerspråkighet