Forskning i fokus: Om översättaren och författaren Greta Knutson, med forskaren Elisabeth Bladh

Elisabeth Bladh är universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot översättning vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI). Hon forskar om översättaren och författaren Greta Knutson och berättar om det i vår videoserie Forskning i fokus.

Forskning i fokus

Elisabeth Bladh. Foto: Pia Nordin
Elisabeth Bladh. Foto: Pia Nordin