Stockholms universitet

Grekiska, antik

Den antika grekiskan är en av grundvalarna för den moderna västerländska kulturen. När du studerar grekiska lär du dig inte bara ett språk utan får också tillgång till ett rikt utbud av skönlitteratur och filosofiska och vetenskapliga texter som fortfarande är aktuella i vårt moderna samhälle.

Athena, gudinna i grekisk mytologi, symbol för lag och rätt
Athena, gudinna i grekisk mytologi, symbol för lag och rätt. Foto: Digitalpress

Ämnesbeskrivning

Den grekiska kulturen har starkt präglat inte bara den västerländska kulturen i stort utan även vårt tänkande och vårt sätt att uttrycka oss språkligt och litterärt. Vår vetenskap och filosofi bygger i hög grad på den grekiska kulturen. Det är ingen tillfällighet att modern filosofi ibland beskrivs som ”en serie fotnoter till Platon”. Homeros diktning och de grekiska tragediförfattarnas verk betraktas av många som oöverträffade i den västerländska litteraturhistorien.

Många viktiga begrepp härstammar från grekiskan, utan att vi vet om det. ”Demokrati” är ett grekiskt ord och den västerländska demokratin utvecklades för första gången i det antika Grekland. Nya Testamentet är skrivet på grekiska. Det går, kort sagt, inte att förstå vårt moderna samhälle utan kännedom om det grekiska arvet.

Du läser, sedan grundkursen genomgåtts, valda delar av Homeros hjältesånger om trojanska kriget och den hemvändande Odysseus irrfärder, lyriker som Sapfo och Pindaros, dialoger av Platon, dramer av de ständigt aktuella tragediförfattarna Aischylos, Sofokles och Euripides, komediförfattaren Aristofanes samt exempel på Lysias och Demosthenes talekonst. Dessutom läses delar av Herodotos och Thukydides historieverk samt centrala texter ur Nya Testamentet.

Undervisningen ges på halvfart. Den första terminens studier förutsätter inga tidigare kunskaper i ämnet. Du kan också börja med att läsa ”Bibelgrekiska” första terminen på grundnivå för att därefter fortsätta med den antika grekiskan.

Kurserna ”Det antika Grekland: berättelser och begrepp”, "Grekisk Eros – det antika Greklands syn på kärlek och erotik" och "Grekisk tragedi och komedi i översättning" förutsätter inga kunskaper i grekiska och vänder sig till dig som vill få en introduktion till det antika Greklands kultur och föreställningsvärld.

Arbetsmarknad och karriär

Alla som arbetar med kultur har användning av grekiska. Detta gäller inte minst universitetslärare, journalister inom det kulturella området, arkeologer och de som arbetar inom konst- och museivärlden. Det är därför en bra merit som kompletterar studier i andra humanistiska ämnen.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Forskning inom ämnet

Inom ämnet Grekiska bedrivs forskning främst inom det språkvetenskapliga området samt texteditering och vetenskapliga undersökningar inom det filologiska området.

Läs mer om forskning inom klassiska språk

  • Kontakt

    Studentexpedition - franska, antik grekiska och latin
    Studievägledare spanska, portugisiska, grekiska & latin
    Studierektor Latin & grekiska