Stockholms universitet logo, länk till startsida

Latin

Latinet, moderspråk till de moderna romanska språken, har i över två årtusenden varit Västeuropas stora kulturspråk. När du studerar latin gör du en spännande språklig, litterär och kulturhistorisk resa. Du lär känna romarnas, den katolska kyrkans, universitetens, de lärda humanisternas, vetenskapsmännens och filosofernas språk.

Staty av kejsaren Nerva, Rom, Italien
Staty av kejsaren Nerva, Rom, Italien. Foto: Vladimir Mucibabic

Ämnesbeskrivning

Efter studier av latinet på grundnivån kommer du att studera originaltexter av klassiska historiker och talare som Cicero och Caesar, Livius och Tacitus och av poeter som Catullus, Vergilius, Horatius och Ovidius. Du kommer också att få kunskaper och insikter om Roms konst- och litteraturhistoria.

Du kommer vidare att få läsa efterantika och medeltida texter av författare från Augustinus till Hildegard av Bingen och Heliga Birgitta, texter som Carmina Burana samt liturgisk poesi. Även nylatinska författare, historiska urkunder och brev studeras. I samband med textstudiet övas du i den latinska grammatiken och latinsk ordbildning och får veta mer om texternas historiska och litterära kontext.

Latinstudiet ger även medicinare och naturvetare intressant och nyttig information i form av nycklar till anatomins, biologins och botanikens namnsystem. För den som kan grunderna i latin består dessa system inte av obegripliga ord i oförklarliga kombinationer. Den språkkunnige dechiffrerar utan svårighet koderna, förstår vad orden betyder och hur de hänger samman i begripliga enheter.

Institutionen erbjuder också en distanskurs i latin för nybörjare: Prima Latina, som är en webbaserad version av Latin I,1.

Arbetsmarknad och karriär

Alla som arbetar med kultur har användning av latinet. Detta gäller inte minst universitetslärare, journalister inom det kulturella området, arkeologer och de som arbetar inom konst- och museivärlden. Det är därför en bra merit som kompletterar studier i andra humanistiska ämnen.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Forskning inom ämnet

Inom ämnet Latin bedrivs forskning inom det språkvetenskapliga och litterära området samt texteditering och vetenskapliga undersökningar inom det filologiska området.

  • Kontakt

    Studentexpedition - franska, antik grekiska och latin
    Studievägledare spanska, portugisiska, grekiska & latin
    Studierektor Latin & grekiska