Stockholms universitet

Finska

Stockholms universitet erbjuder kurser i finska både för studerande med förkunskaper och för nybörjare i språket. Du kan studera finska som ett huvudämne som leder till examen men även för att komplettera dina studier eller fortbilda dig inom ditt yrke. Finska kan även ingå som ett ämne i en ämneslärarutbildning eller ett utbildningsprogram.

Ämnesbeskrivning

Finskan är ett levande inslag i många svenskars närmiljö både som ett nationellt minoritetsspråk och som ett grannspråk. Kunskaper i finska är en efterfrågad merit i arbetslivet. Inom bland annat kommuner har finskan fått allt större utrymme i och med finskans status som ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Finland hör till Sveriges största handelspartners och behovet av finskkunniga inom näringslivet är stort.

Hos oss kan du studera finska som främmande språk eller som student med förkunskaper i finska. Som nybörjare får du möta ett lingvistiskt spännande språk och lära dig grunderna i både talad och skriven finska.

Har du redan förkunskaper får du bekanta dig med tal- och skriftspråket i flera varianter och fördjupa dig i den finska litteraturen. Som finskstuderande kommer du dessutom att få kännedom om finländsk och sverigefinsk kultur. Du kan studera finska som en sammanhängande utbildning fram till filosofie doktorsexamen.

Arbetsmarknad och karriär

Många läser finska på universitetet för att bli lärare, översättare eller tolkar. Andra väljer språket som ett komplement till en utbildning i ett annat ämne såsom journalistik, statsvetenskap eller ekonomi.

Kunskaper i finska är viktiga både för en nationell och en internationell karriär – att komplettera med finska ger dig ett försprång vad du än arbetar med.

Våra kurser lämpar sig väl även för vidareutbildning.

Utbildningar inom ämnet

  • Utbildning på forskarnivå

    Vi erbjuder även utbildning på forskarnivå. Utlysningar anslås på universitetets webbplats, men inte varje termin eller år.

Examen

För att få en kandidatexamen i finska kan du antingen läsa fristående kurser eller kandidatprogrammet som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i finska läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

På Avdelningen för finska forskas det inom språkvetenskap, litteraturvetenskap och didaktik. Inom språkvetenskap har forskningen bland annat handlat om flerspråkighet, sociolingvistik (språkanvändningens sociala aspekter) och språkhistoria. Forskningen har sedan länge haft ett fokus på sverigefinska förhållanden och de nationella minoriteterna i Sverige och grannländerna.

Avdelningens forskare är mycket aktiva i olika internationella nätverk och samarbetar aktivt med universitet och andra aktörer inom Norden, Europa och Nordamerika.