Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot språkbruk

Kurspaket tre av tre, med inriktning mot språkbruk, ger dig djupa kunskaper om människors språkbruk i olika situationer och delar av samhället. Kurspaketet avslutas med ett självständigt arbete som kan användas i en kandidatexamen. Kurspaketet ger dig som redan är legitimerad lärare behörighet att undervisa på gymnasienivå.

Vilka faktorer påverkar språkbruket i skolor och på arbetsplatsen, och i samhället i stort? Vad driver Sverige för språkpolitik i fråga om flerspråkighet? Hur kan man bäst bedöma den språkliga kompetensen hos barn, ungdomar och vuxna i givna situationer? Här får du chans att själv ingående studera ett område inom språkbruk som ska presenteras som en kandidatuppsats. Ämnet väljer du själv i samråd med handledare.

Efter avslutat kurspaket har du tillägnat dig 90 hp i svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk. Det ger dig som redan är legitimerad lärare ämnesbehörighet att undervisa i svenska för invandrare (sfi), grundläggande vuxenutbildning, grundskolans årskurs 7–9 samt i gymnasieskolan. Du kommer ha kompetenser som är mycket efterfrågade på dagens arbetsmarknad inom all form av utbildning inom svenska som andraspråk.

Läs mer om behörighet:

Så blir du behörig att undervisa i svenska som andraspråk

Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot språkbruk startar varje hösttermin.

I kurspaketet ingår tre kurser. På de länkade kurssidorna kan du läsa mer om varje kurs:

Teori och metod i andraspråksforskning (CTS311) 7,5 hp 

Fördjupning i svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk (NSS312) 7,5 hp 

Svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk - kandidatkurs (NSS313) 15 hp 

Observera att du behöver ha goda kunskaper i svenska, då egen språkfärdighetsträning inte ingår i kurserna.

Höstterminen 2024 startar kurspaketet på:

 • Halvfart distans
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges som distanskurs eller som campusförlagd kurs enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Campusförlagd kurs

  Undervisningen på den campusförlagda kursen sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.  

  Distanskurs

  Undervisningen sker i form av obligatoriska träffar på Zoom och aktiviteter i kursplattformen. 

  För mer information, se kursplanen för respektive kurs. 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema NSS300 VT 2024 Dagtid 50% Distans, termin 2

  Schema NSS300 HT 2023 Dagtid 50% Distans

 • Kontakt

  Studievägledning och -administration: Svenska som andraspråk (sva)