Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot språkbruk

Kurspaket tre av tre, med inriktning mot språkbruk, ger dig djupa kunskaper om människors språkbruk i olika situationer och delar av samhället. Kurspaketet avslutas med ett självständigt arbete som kan användas i en kandidatexamen. Kurspaketet ger dig som redan är legitimerad lärare behörighet att undervisa på gymnasienivå.

Vilka faktorer påverkar språkbruket i skolor och på arbetsplatsen, och i samhället i stort? Vad driver Sverige för språkpolitik i fråga om flerspråkighet? Hur kan man bäst bedöma den språkliga kompetensen hos barn, ungdomar och vuxna i givna situationer? Här får du chans att själv ingående studera ett område inom språkbruk som ska presenteras som en kandidatuppsats. Ämnet väljer du själv i samråd med handledare.

Efter avslutat kurspaket har du tillägnat dig 90 hp i svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk och kan undervisa på SFI, alla grundskolans årskurser, grundläggande vuxenutbildning och gymnasienivå. Du kommer ha kompetenser som är mycket efterfrågade på dagens arbetsmarknad inom all form av utbildning inom svenska som andraspråk.

Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot språkbruk startar varje hösttermin.

I paketet ingår följande kurser:

Teori och metod i andraspråksforskning, 7,5 hp (kurskod: CTS311)

Fördjupning i svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk, 7,5 hp (kurskod: NSS312)

Svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk - kandidatkurs, 15 hp (kurskod: NSS313)

OBS! Du behöver ha goda kunskaper i svenska, då egen språkfärdighetsträning inte ingår.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges som distanskurs eller som campusförlagd kurs enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Campusförlagd kurs

  Undervisningen på den campusförlagda kursen sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.  

  Distanskurs

  Hösten 2023: Undervisningen sker i form av obligatoriska träffar på Zoom och aktiviteter i kursplattformen. 

  För mer information, se kursplanen för respektive kurs. 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema Ht-22 Kurspaket III med inriktning mot språkbruk, halvfart distans

  Schema Vt-23 Kurspaket III med inriktning mot språkbruk, halvfart distans

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)