Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA III: Svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk - kandidatkurs

Kursen utgör ett självständigt examensarbete inom ämnet svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk. Inom denna inriktning finns möjlighet att studera språkanvändning i olika situationer, t.ex. texter och samtal i skola, samhälle och arbetsliv; språkpolitik och samspelet mellan språk och samhälle samt testning och bedömning av språkfärdighet.

Kursen syftar till att ge fördjupning och metodisk träning inom ämnesområdet samt träning i muntlig och skriftlig vetenskaplig framställning och argumentering. Examensarbetet omfattar planering, genomförande, rapportering och försvar av det egna arbetet samt opposition på en annan students examensarbete. Ämnet för examensarbetet väljs i samråd med handledaren.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Om du vill läsa kursen Svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk - kandidatkurs så ska du söka till Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot språkbruk.

Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot språkbruk »

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges som distanskurs.

  Distanskurs

  Två-tre obligatoriska träffar ingår i distanskursen. Utöver träffarna består undervisningen av nätbaserade aktiviteter.

  Läs mer om att studera på distans »

  Viktig studieinformation

  Viktig studieinformation (Svefler 2021-09-01) (803 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt examensarbete, muntligt försvar av det egna arbetet vid seminarium, muntlig granskning av annan students arbete.

  Examinator

  HT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (129 Kb)

  VT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 2) (707 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema Vt-22 NSS313 halvfart distans

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)