Stockholms universitet
Go to this page on our english site

SVA III: Fördjupning i svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk

Kursen innehåller en valbar fördjupning i svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk. Höstterminen 2024 erbjuder vi fördjupningskursen Provkonstruktion och bedömning av språkfärdighet.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Om du vill läsa kursen Fördjupning i svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk så ska du söka till Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot språkbruk.

Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot språkbruk »